X Letnia Szkoła dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych
Stowarzyszenie Szkoła Liderów zaprasza do udziału w X edycji Letniej Szkoły dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych. Nabór rozpoczyna się 1 lipca.
Stowarzyszenie Szkoła Liderów od ośmiu lat wspiera rozwój młodych liderów, którzy już teraz uczestniczą w kształtowaniu rzeczywistości politycznej i społecznej naszego kraju.

Termin X Szkoły: 31 sierpnia - 12 września 2002 roku, a nabór rozpocznie się 1 lipca 2002 roku.

DLA KOGO
Do udziału w X Letniej Szkole dla Młodych Liderów Społecznych i Politycznych zapraszamy wszystkie osoby w wieku 19 - 27 lat zaangażowane w działalność społeczną lub polityczną – działaczy organizacji społecznych, samorządów, organizacji politycznych i innych inicjatyw obywatelskich. W szczególności zależy nam na udziale osób zaangażowanych w działalność społeczną lub polityczną na wsiach i w małych miastach.

KIEDY I GDZIE
Szkoła odbędzie się w dniach 31 sierpnia - 12 września 2002 roku w ośrodku szkoleniowo-konferencyjnym pod Warszawą.

ELEMENTY PROGRAMU
W trakcie ćwiczeń i symulacji prowadzonych podczas Szkoły uczestnicy będą poznawali zasady funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego, a także otrzymają podstawową wiedzę potrzebną do prowadzenia działalności publicznej.

W ramach warsztatów poznają zasady pracy zespołowej, komunikacji społecznej, zarządzania projektami, diagnozowania potrzeb i problemów środowiska lokalnego, radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi w organizacji i jej otoczeniu, wprowadzania zmiany w środowisku lokalnym. Uczestnicy Szkoły poznają również sposoby efektywnego artykułowania lokalnych potrzeb i promowania działalności, a także budowania partnerstwa lokalnego.

Zajęcia warsztatowe będą poruszały problematykę: polityka regionalna Unii Europejskiej – szanse i zagrożenia, korupcja i formy przeciwdziałania, etyka działalności publicznej, kultura jako szansa rozwoju regionalnego i jej miejsce w gospodarce rynkowej.
W programie przewidziane są również konwersatoria na temat aktualnych problemów Polski i debaty w stylu oksfordzkim.

KOSZT

Dzięki pomocy sponsorów uczestnicy pokrywają jedynie część kosztów szkolenia, czyli 890 złotych. W przypadku niemożności uiszczenia opłaty w pełnej wysokości, istnieje możliwość ubiegania się o częściowe lub całkowite umorzenie w/w opłaty.

ZGŁOSZENIA

Rekrutacja i promocja Szkoły rozpoczyna się 1 lipca 2002 i trwa do 22 lipca 2002. Rozmowy z osobami, które przejdą pierwszy etap odbędą się 29 i 30 lipca 2002 roku. Wszelkie szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe będą dostępne od 1 lipca 2002 roku.

Kontakt:

Stowarzyszenie Szkoła Liderów, ul. Sienkiewicza 12/14 p. 4D19, 00-944 Warszawa, e-mail ., tel.: (22) 828 64 05, 828 64 83.
Informacje o Szkole dostępne są również na stronie internetowej http://www.szkola-liderow.pl


organizator: Stowarzyszenie Szkoła Liderów
adres: ul. Sienkiewicza 12/14 p. 4D19 00-944 Warszawa,
tel.: (22) 828 64 05, 828 64 83, e-mail: letnia@szkola-liderow.pl
www: www.szkola-liderow.pl 
źródło: Stowarzyszenie Szkoła Liderów
data publikacji: 2002-07-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!