Beskidzkie strumyki
autor(ka): Przemyslaw Radwan-Rohrenschef
W piątek, 24 maja 2002, w Krośnie odbyło się podsumowanie programu Beskidzkie Strumyki realizowanego przez Stowarzyszenie Szkoła Liderów na Podkarpaciu.
9 grup młodzieży zaprezentowało swoje projekty zrealizowane dla gimnazjalistów ze szkół na terenach wiejskich.

Podczas uroczystego podsumowania, w obecności władz powiatowych i wojewódzkich, a także przedstawicieli szkół objętych programem, zwrócono uwagę na szeroki społeczny wymiar tego programu - w pomoc młodzieży włączyli się samorządowcy, przedsiębiorcy, a także nauczyciele, którzy bezinteresownie pomagali w gimnazjach wiejskich w ramach tzw. pogotowia lekcyjnego.

Wkrótce ukaże się katalog inicjatyw, który ma być pomocą dla innych szkół, a także próbą zainicjowania dalszych przedsięwzięć wśród młodzieży ze szkół średnich na rzecz gimnazjalistów ze środowisk wiejskich.

Ponad 200 gimnazjalistów brało udział w zajęciach, które odbywały się nawet kilka razy w tygodniu. Efektem są między innymi: lepsza znajomość obsługi komputerów, rozbudzenie zainteresowań pozaszkolnych, rozbudzenie aspiracji edukacyjnych (uczestnicy zajęć zgłaszają chęć kontynuacji nauki w liceum lub liceum zawodowym, a nie w szkole
zawodowej czy technikum), powstanie szkolnej gazety, koła teatralnego, cykliczne dyżury pogotowia lekcyjnego, które służy pomocą uczniom nie radzącym sobie z nauką.

Więcej o programach i ich efektach można przeczytać w artykule w Nowinach oraz w artykule w Super Nowościach , a także w załączonym artykule z krakowskiego Dziennika Polskiego.
organizator: Stowarzyszenie Szkoła Liderów
adres: ul. Sienkiewicza 12/14 00-944 Warszawa,
tel.: (22) 828 64 83/05, faks: (22) 828 64 83/05
www: www.szkola-liderow.pl 
źródło: St. Szkoła Liderów
data publikacji: 2002-05-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!