Koalicja na rzecz Światowego Roku Wolontariatu 2001 w mediach.
autor(ka): FIPress
4 grudnia odbyła się konferencja prasowa Koalicji na rzecz Światowego Roku Wolontariatu 2001.

4 grudnia odbyła się konferencja prasowa
Koalicji na rzecz Światowego Roku Wolontariatu 2001.

Koalicję tworzą m.in.: Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, Caritas Polska, Centra Aktywności Lokalnej, Centra Wolontariatu, Forum Inicjatyw Pozarządowych, Fundacja Komunikacji Społecznej, Polska Akcja Humanitarna, Polski Czerwony Krzyż, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, Stowarzyszenie Innowatorów Społecznych, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych WRZOS.

W przyszłym roku Koalicja wspierać będzie wysiłki zmierzające do promocji idei pracy wolontarystycznej, np. Centra Wolontariatu zorganizują konkurs pt. WOLONTARIAT - NOWE SPOJRZENIE NA PRACĘ SPOŁECZNˇ.

Więcej o konkursie:
www.wolontariat.org.pl

źródło: Agencja informacyjna FIPress
data publikacji: 2000-12-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!