Gdańsk. Szkolenie "Zarządzanie wolontariatem"
autor(ka): Natalia Meszko
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, angażujących lub zamierzających angażować wolontariuszy, na szkolenie pt. „Zarządzanie Wolontariatem”.

Program szkolenia:

1) Definicja wolontariatu
2) Program wolontariatu
3) Przygotowanie organizacji do przyjęcia wolontariusza
4) Zarządzanie wolontariatem
- zadania koordynatora wolontariatu
- rekrutacja wolontariuszy: kanały, oferta, przyjęcie wolontariusza
- współpraca i motywowanie: komunikacja, informacja zwrotna, motywacja
- sytuacje problemowe
- dokumentacja
5) Współpraca z imigrantami w zakresie wolontariatu
6) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
7) Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Data: 3 września, godz. 10-15.

Miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku budynek Europejskiego Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk (III p., sala warsztatowa nr 4)

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/1fFU0L1Mzxwn8EttMOmPxtB4z4ncB6iuAv59UMR43MvY/edit

miejsce: Plac Solidarności 1 (sala warsztatowa nr 4), 80-863 Gdańsk, woj. pomorskie
organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
adres: Plac Solidarności 1 3.35, 80-863 Gdańsk, woj. PM
tel.: 58 772 42 18, e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl
www: http://www.wolontariatgdansk.pl 

data publikacji: 2018-08-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!