Gdańsk. Szkolenie "Zarządzanie Wolontariatem"
autor(ka): Natalia Meszko
Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych, angażujących lub zamierzających angażować wolontariuszy, na szkolenie pt. „Zarządzanie Wolontariatem”.

Program szkolenia:

1) Definicja wolontariatu

2) Program wolontariatu

3) Przygotowanie organizacji do przyjęcia wolontariusza

4) Zarządzanie wolontariatem

- zadania koordynatora wolontariatu

- rekrutacja wolontariuszy: kanały, oferta, przyjęcie wolontariusza

- współpraca i motywowanie: komunikacja, informacja zwrotna, motywacja

- sytuacje problemowe

- dokumentacja

5) Współpraca z imigrantami w zakresie wolontariatu

6) Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

7) Współpraca z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku

Data: 3 września, godz. 10-15.

Miejsce: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku budynek Europejskiego Centrum Solidarności, Plac Solidarności 1, Gdańsk (III p., sala warsztatowa nr 4)

Zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/1fFU0L1Mzxwn8EttMOmPxtB4z4ncB6iuAv59UMR43MvY/edit

miejsce: Plac Solidarności 1 (sala warsztatowa nr 4), 80-863 Gdańsk, woj. pomorskie
organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku
adres: Plac Solidarności 1, 80-863 Gdańsk, woj. PM
tel.: 58 772 42 18, e-mail: gdansk@wolontariat.org.pl
www: http://www.wolontariat.org.pl/gdansk 

data publikacji: 2018-08-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!