Łódź, Pabianice. Projekt szkoleniowy „Wolontariusz jako animator kultury”
autor(ka): Mariusz Kołodziejski
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do udziału w projekcie szkoleniowym „Wolontariusz jako animator kultury”, realizowanym w terminie 1 września – 31 października 2018 r. Projekt dofinansowany jest ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018.

Projekt skierowany jest do wolontariuszy z Łodzi i Pabianic, aktywnie działających na rzecz organizacji i instytucji, którzy chcieliby zwiększyć swoje umiejętności i kompetencje w zakresie planowania i realizacji działań wolontarystycznych w podmiotach zajmujących się kulturą

W okresie wrzesień – październik wolontariusze odbędą 44-godzinny cykl warsztatowy, który profesjonalne przygotuje ich do planowania, realizacji i ewaluacji działań artystyczno-kulturalnych na rzecz podmiotów edukacyjnych i in., zgodnie z Ustawą o Działalności Pożytku Publicznego i o Wolontariacie. Na cykl będą składały się wykłady, spotkania i warsztaty z doświadczonymi specjalistami ze świata kultury i sztuki:

Uczestnicy cyklu warsztatowego będą mieli zapewniony poczęstunek, materiały dydaktyczne oraz certyfikat potwierdzający udział w projekcie oraz gotowość do projekcji samodzielnych działań. W finale zaplanują i zrealizują autorskie działanie w 2-óch placówkach edukacyjnych na terenie Łodzi i Pabianic (po 1 w mieście). W trakcie całego projektu będą mogli korzystać ze wsparcia koordynatora projektu oraz specjalistów, zatrudnionych do współpracy przy realizacji cyklu warsztatowego.

Zgłoszenia przyjmowane są do dn. 06.09.2018 r. za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do p. Mariusza Kołodziejskiego:

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie udziału w programie szkoleniowym. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Projekt „Wolontariusz jako animator kultury” jest dofinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018 i realizowany dzięki nagrodzie przyznanej przez Muzeum Sztuki w ramach konkursu „Koalicje Kultury” w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Grupa Wolontarystyczna „Agrafka” i Luk Art Media Łukasz Zimnoch-Bednarek.

organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"
adres: Próchnika 7, 90-408 Łódź, woj. LD
tel.: 42 307 03 72, e-mail: kontakt@centerko.org
www: http://www.centerko.org 
organizator: Stowarzyszenie Grupa Wolontarystyczna "Agrafka"
adres: Partyzancka 31, 95-200 Pabianice, woj. LD
e-mail: agrafka@onet.eu
www: http://www.wolontariatagrafka.pl 
źródło: RCW "CENTERKO"
data publikacji: 2018-07-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!