Warszawa. Szkolenie dla koordynatorów „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?”
autor(ka): Joanna Stachurska
Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu zaprasza koordynatorów wolontariatu na bezpłatne szkolenie pt. „Nowe trendy w wolontariacie, jak na nie odpowiadać?”. Już 24 maja (czwartek) w godzinach 10.00 -15.00 spotykamy się w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Podczas szkolenia przedstawione zostaną, opisywane przez badaczy, zmiany w sposobie postrzegania wolontariatu przez ochotników. Szkolenie da możliwość przyjrzenia się na ile organizacja uwzględnia te tendencje, jak wpływają one na ofertę pracy, sposób rekrutowania i formy współpracy z wolontariuszami. Będzie to miejsce wspólnej refleksji jak można uwzględnić występujące tendencje w codziennej współpracy z ochotnikami.

Zapraszamy koordynatorów, którzy chcą poznać nowe trendy dotyczące podejścia ochotników do pracy wolontariackiej oraz przyjrzeć się sposobom odpowiadania na nie.

Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki poznają:

Adresaci szkolenia Szkolenie skierowane jest do koordynatorów wolontariatu z Warszawy, którzy kierują pracą wolontariuszy i chcą tę wiedzę pogłębić.

Termin i miejsce szkolenia:
24 maja (czwartek)
w godzinach 10.00 -15.00 w siedzibie Stowarzyszenia Centrum Wolontariatu przy ulicy Nowolipki 9b.

Prowadzenie Monika Bełdowska - Trenerka, facylitatorka, coach. Warszawianka. Od 14 lat Jest związana z sektorem organizacjami pozarządowymi, szczególnie w zakresie wolontariatu, tworzenia programów wolontariackich i kierowania zespołem ochotników. Pracuje również dla organizacji biznesowych i samorządowych widząc jak kompetencje tych trzech sektorów mogą wzajemnie się uzupełniać. Wspiera osoby i organizacje w sytuacji zmiany, w tworzeniu i wspieraniu pracy zespołów zadaniowych, w partycypacyjnym rozwiązywaniu problemów, planowaniu, wymianie wiedzy i doświadczeń. Posiadaczka Certyfikatu II Stopnia Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych.

Zgłoszenie na szkolenie Osoby zainteresowane szkoleniem, prosimy o przesłanie zgłoszenia do dnia 23 maja wypełniając formularz zgłoszeniowy: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdjZQbgxoLpyC0MYow1HUOSAKIFgudhMYgFLTSmnaV1FrsiWw/viewform

Szczegółowych informacji dot. szkolenia udziela pani Joanna Stachurska, pod numerem telefonu 22 635 27 73 wew. 21. Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Działanie prowadzone jest w ramach projektu „Wsparcie organizatorów wolontariatu” realizowanego w ramach miejskiego projektu „Ochotnicy warszawscy” integrującego działania wspierające rozwój wolontariatu w stolicy.

miejsce: Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
organizator: Stowarzyszenie "Centrum Wolontariatu"
adres: Nowolipki 9b, 00-151 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 635 27 73, e-mail: stachurska@wolontariat.org.pl
www: http://www.facebook.com/siec.centrow.wolontariatu/ 

data publikacji: 2018-05-16
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!