Gdańsk. Bezpłatne szkolenie dla koordynatorów wolontariatu lokalnego
autor(ka): Ola Czapiewska
Fundacja Agory, inicjator działań „Po starej znajomości - pomóż swoim rodzicom”, wraz z Fundacją Hospicyjną w Gdańsku, prowadzącą kampanię "Opiekun rodzinny – nie musi być sam" zapraszają do bezpłatnego udziału projekcie, którego celem jest tworzenie i rozwój lokalnego wolontariatu opiekuńczego w całej Polsce. Jest to II edycja programu, rozpoczętego w 2017 roku. Terminy szkoleń: część I: 13-14 kwietnia, część II: 11-12 maja.

Zapraszamy ośrodki pomocy społecznej, zespoły opieki długoterminowej, organizacje pozarządowe, parafie i inne organizacje, które poprzez zaangażowanie lokalnych społeczności chcą zapewnić wsparcie osobom niesamodzielnym ze względu na wiek lub chorobę. Odbiorcami pomocy będą również opiekunowie rodzinni, potrzebujący wytchnienia od codziennego sprawowania opieki nad swoimi bliskimi niesamodzielnymi w domach.

Osobę do udziału w projekcie może zgłosić instytucja lub osoba indywidualna, która potwierdzi współpracę z określoną instytucją w zakresie tworzenia wolontariatu w środowisku lokalnym (instytucja pomocy społecznej, ochrony zdrowia, wyznaniowa, organizacja pozarządowa). Formularze zgłoszeniowe wraz z deklaracją uczestnictwa należy wysyłać do 6 kwietnia na adres:

Terminy szkoleń: część I: 13 - 14 kwietnia., część II: 11 - 12 maja.

Udział w projekcie jest bezpłatny. Więcej informacji na www.wolontariatopiekunczy.pl

miejsce: ul. Kopernika 6, 80-208 Gdańsk, woj. pomorskie
organizator: Fundacja Hospicyjna
adres: Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk, woj. PM
tel.: 500447278, e-mail: o.czapiewska@hospicja.pl
www: http://www.fundacjahospicyjna.pl 

data publikacji: 2018-03-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!