Rada NIW w pełnym składzie
autor(ka): opr. red.
11 osób odebrało w środę 21 lutego z rąk premiera Mateusza Morawieckiego nominacje do Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.

W skład Rady weszli:

Czym zajmuje się Rada Narodowego Instytutu Wolności

Zgodnie z artykułem 12 ustawy o Narodowym Instytucie Wolności Rada wyraża opinie w sprawach:

1) projektu rocznego planu finansowego Narodowego Instytutu,

2) projektu rocznego planu działalności Narodowego Instytutu,

3) rocznego sprawozdania z działalności Narodowego Instytutu,

4) rocznego sprawozdania finansowego Narodowego Instytutu,

5) projektu programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

6) końcowego sprawozdania z realizacji programów wspierania rozwoju społeczeństwa obywatelskiego,

7) wyboru firmy audytorskiej (badającej roczne sprawozdanie NIW).

Rada opiniuje też projekt regulaminu NIW. Kiedy Narodowy Instytut Wolności realizuje programy w drodze otwartych konkursów ich regulaminy ("ustalone przez Dyrektora NIW") powinny zostać zatwierdzone przez Radę. Dyrektor Narodowego Instytutu potrzebuje też zgody Rady, kiedy chce rozporządzać większym majątkiem (szczegóły wskazane są w statucie NIW).

Rada, w celu wykonania swoich zadań, ma prawo wglądu do dokumentów Narodowego Instytutu i może żądać niezbędnych informacji od Dyrektora oraz jego zastępców. Kadencja Rady trwa 3 lata.

 

Relacja z uroczystości: www.premier.gov.pl

źródło: inf. własna, materiały www.premier.gov.pl
data publikacji: 2018-02-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!