Ruszają regionalne konferencje programu Erasmus+
autor(ka): opr. MW, ue.ngo.pl
Już 2 marca 2018 r. w Grudziądzu w Centrum konferencyjnym Hotelu Ibis odbędzie się pierwsza w tym roku konferencja regionalna pod hasłem "Szkoła dla pracodawcy, pracodawca dla szkoły – skuteczne partnerstwo w kształceniu zawodowym", której celem będzie wspieranie działań edukacyjnych przy użyciu środków z programu Erasmus+.

W konferencji wezmą udział m.in. Marzenna Drab – podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, Marek Gralik – Kujawsko-Pomorski kurator oświaty, dr Paweł Poszytek – dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji oraz Czesław Stawikowski – wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu, koordynator ds. kształcenia zawodowego.

W trakcie wydarzenia dla przyszłych i obecnych beneficjentów dostępny będzie punkt informacyjny, w którym będzie można uzyskać informacje na temat pozyskania środków unijnych na rozwój szkół w regionie. Ponadto będzie można poznać interesujące projekty realizowane przez naszych wnioskodawców oraz wymienić się doświadczeniami, w ramach dobrych praktyk.

Szczegółowy program konferencji

Zarejestruj się

Cykl konferencji adresowany jest do dyrektorów szkół branżowych, nauczycieli kształcenia zawodowego, osób prowadzących szkolenia, specjalistów w przedsiębiorstwach, przedstawicieli kształcenia zawodowego, pracowników uczelni wyższych, centrów kształcenia praktycznego, doradztwa zawodowego, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz wszystkich, którzy chcą dowiedzieć się, jak ofertę edukacyjną dostosować do potrzeb rynku pracy oraz ułatwić młodym osobom start w dorosłe życie.

Na spotkaniach omówione zostaną priorytety programu Erasmus+ w kontekście kształcenia i szkolenia zawodowego nauczycieli, roli projektów edukacyjnych w podnoszeniu efektywności nauczania i uczenia się. Poruszane tematy będą dotyczyć m.in.: kształcenia i szkolenia zawodowego, edukacji szkolnej, dorosłych oraz młodzieży.

Honorowy patronat nad cyklem konferencji objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej. Organizatorem wydarzeń jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.

Kolejne konferencje odbędą się w:

  • Szczecinie
  • Bolesławcu
  • Gdyni
  • Kielcach
  • Rzeszowie
  • Gorzowie Wielkopolskim

Strona poświęcona cyklowi konferencji: http://erasmusplus.org.pl/konferencjeregionalne

źródło: Narodowa Agencja Programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
data publikacji: 2018-02-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!