Powołano Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Wojciech Jachimowicz został powołany na Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.

Przewodniczący Komitetu do spraw Pożytku Publicznego na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2017 r. o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1909 i 2371) w dniu 13 lutego 2018 roku powołał pana Wojciecha Jachimowicza na Przewodniczącego Rady Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego I kadencji.

źródło: Pełnomocnik Rządu ds. Społeczeństwa Obywatelskiego i Równego Traktowania
data publikacji: 2018-02-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!