"Wrocławskie Oblicza Wolontariatu" - konkurs dla wolontariuszy
autor(ka): Justyna Pater
Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego zaprasza do udziału w pierwszej edycji konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 lutego 2018 r.

Celem konkursu jest promowanie wolontariatu w naszym mieście. Organizatorzy chcą w szczególny sposób wyróżnić osoby, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców.

Kandydatami do konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą zostać wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, które ukończyły 18 lat. Nominować ich mogą wrocławskie instytucje, organizacje pozarządowe, pracodawcy oraz osoby indywidualne. Dla młodzieży szkolnej przeznaczony jest konkurs „Ośmiu Wspaniałych”. Nominacje mogą składać placówki oświatowe oraz organizacje pozarządowe.

Gala, podczas której zostaną zaprezentowane zgłaszane osoby, odbędzie się w dniu 19 marca o godz. 12.00, we Wrocławskim Centrum Kongresowym przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są do 9 lutego 2018 r.

Regulaminy konkursów oraz formularze zgłoszeniowe znajdują się na stronie internetowej www.wolontariat.wroclaw.pl. Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Miejskiego Centrum Wolontariatu: tel. (71) 77 24 966.

miejsce: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, woj. dolnośląskie
organizator: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego
adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, woj. dolnośląskie
tel.: 71 77 24 966, e-mail: centrum@wolontariat.wroc.pl
www: http://www.wolontariat.wroclaw.pl 
źródło: Miejskie Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2018-01-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!