Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych
autor(ka): Agnieszka Siarkiewicz
Wolontariat pracowniczy staje się coraz popularniejszą formą społecznego zaangażowania biznesu. Jak zatem szukać partnerów społecznych i budować trwałe partnerstwa? W jaki sposób firmy oraz społeczności mogą skutecznie współpracować? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w publikacji „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Pobierz publikację: http://odpowiedzialnybiznes.pl/publikacje/spolecznosci-lokalne-a-wolontariat-pracowniczy/

Wolontariat pracowniczy należy do częściej realizowanych praktyk z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu. Pozwala to z optymizmem patrzeć na rozwój tej formy współpracy między biznesem a sektorem społecznym. Wciąż jednak we wzajemnych relacjach pojawiają się liczne trudności. Sposoby na ich przezwyciężanie, a także inne praktyczne wskazówki zawiera najnowsza publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu: „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych”. To źródło inspiracji i zbiór dobrych praktyk realizowanych przez partnerów Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Układ publikacji odpowiada kolejnym krokom realizacji inicjatyw wolontariatu pracowniczego: od poszukiwania i weryfikacji partnerów, poprzez przygotowanie liderów i wolontariuszy, realizację projektów, aż do procesu podsumowania działań. Opisane dobre praktyki pochodzą ze środowiska biznesowego, ale można je zaadaptować i wdrożyć w każdym podmiocie prowadzącym wolontariat pracowniczy, niezależnie od tego, w którym sektorze funkcjonuje. Także w administracji i sektorze pozarządowym.

– Wolontariat pracowniczy jest obszarem, w którym spotykają się dwie kluczowe grupy interesariuszy każdej organizacji - pracownicy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności. Podstawą udanej oraz satysfakcjonującej współpracy jest zrozumienie wzajemnych potrzeb i uwarunkowań. Warto więc skorzystać z doświadczenia innych, zarówno firm, jak i społeczności, by nasze inicjatywy były maksymalnie skuteczne. Stała ewaluacja działań i rozwój kompetencji zaangażowanych osób są nieodłącznym elementem prowadzenia projektów wolontariackich osób – mówi Marzena Strzelczak, dyrektorka generalna Forum Odpowiedzialnego Biznesu.

Publikacja powstała w ramach Programu Partnerstwa Forum Odpowiedzialnego Biznesu i jest rezultatem „Spotkania w połowie drogi” na temat współpracy ze społecznością lokalną, zorganizowanego w ramach cyklu spotkań o wolontariacie pracowniczym w 2017 roku. Stanowi kontynuację publikacji „Komunikacja a wolontariat”, wydanej przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu w 2016 roku. „Wolontariat pracowniczy na rzecz społeczności lokalnych” to źródło inspiracji, pozwalające poszerzyć swoją wiedzę osobom, które szukają odpowiedzi na pytanie, jak i co robić, by współdziałać skutecznie w ramach wolontariatu pracowniczego. Układ publikacji, odpowiadający cyklowi projektowemu, ułatwia porównanie poszczególnych etapów realizacji inicjatyw. Przedstawione dobre praktyki można zaadaptować i wdrożyć również poza sektorem biznesowym.

Publikacja została zredagowana przez Ewę Wojciechowicz (Forum Odpowiedzialnego Biznesu), we współpracy z Karolem Krzyczkowskim (Forum Odpowiedzialnego Biznesu). W prace nad wydaniem zaangażowali się przedstawiciele firm: CEMEX Polska, Grupa TAURON, IKEA Retail, Kompania Piwowarska, PGE Polska Grupa Energetyczna, Provident Polska, Sanofi, Siemens, T-Mobile Polska i fundacji korporacyjnych: Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy oraz Fundacji Orange.

organizator: Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu
adres: Szpitalna 5 20, 00-031 Warszawa-Śródmieście, woj. mazowieckie
tel.: 22 627 18 71, e-mail: biuro@fob.org.pl
www: http://www.odpowiedzialnybiznes.pl 
źródło: Forum Odpowiedzialnego Biznesu
data publikacji: 2017-12-07
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!