III Święto Rad Działalności Pożytku Publicznego. Konwent w KPRM
autor(ka): Rafał Kowalski, wiadomosci.ngo.pl
Od roku działa Konwent Wojewódzkich Rad Działalności Pożytku Publicznego. To on był w tym roku organizatorem Święta Rad. – Jesteście wzorem dla ludzi poszukujących bezpiecznych przystani – zagrzewał Zbigniew Wejcman z Sieci SPLOT. Przy okazji obchodów dowiedzieliśmy się również nieco więcej o FIO w 2018 r.

Konwent tworzą wojewódzkie rady działalności pożytku publicznego, zarówno reprezentanci strony pozarządowej w radach, jak i samorządowcy. W spotkaniach Konwentu, uczestniczą jednak nie tylko osoby zaangażowane na szczeblu wojewódzkim – zapraszane są też mniejsze rady: powiatowe i gminne (tak było również m.in. podczas obchodów). Przedstawiciele Konwentu uczestniczą również w posiedzeniach Rady Działalności Pożytku Publicznego (dawniej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – obecnie RDPP jest ciałem doradczym Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego).

Z okazji III Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego Konwent WRDPP życzy wszystkim członkom i członkiniom rad pożytku wielu inspiracji i owocnych obrad. Aby Wasza praca w radach przyczyniała się do wzmacniania i rozwoju sektora pozarządowego.


Spotkanie Konwentu i obchody III Święta Rad Działalności Pożytku Publicznego odbyły się 1 grudnia 2017 r. w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Rady przet​rwalnikiem i rozsadnikiem kultury dialogu

​O roli jaką pełnią obecnie rady pożytku (należy tę rolę rozciągnąć na wszystkie szczeble, nie tylko na tworzące Konwent, rady wojewódzkie) mówił Prezes Zarządu Sieci Splot Zbigniew Wejcman.

- Jestem pewny, że to jest bardzo dobre narzędzie, po pierwsze podtrzymywania wartości, kultury współpracy, kultury dialogu. Same rady działalności już z natury rzeczy są miejscem gdzie różne środowiska, osoby reprezentujące różne interesy się spotykają i próbują znaleźć jakiś wspólny mianownik dla swoich pomysłów, idei (…) - opisywał Zbigniew Wejcman.

- Jesteście wzorem dla ludzi poszukujących bezpiecznych przystani, gdzie można bezpiecznie rozmawiać o różnych rzeczach, które są rzeczami trudnymi, gdzie można dość otwarcie wyrażać swoje poglądy, wiedząc że nie będę za nie potem w jakimś sensie karany czy ścigany (…) - tłumaczył przedstawiciel SPLOT.

Rady pożytku zmieniają charakter

​Prezes Sieci SPLOT opisywał dobre praktyki, które wykształciły się w radach np. angażowanie w ich pracę skarbników czy zbalansowanie składów: podtrzymywanie ciągłości, przy jednoczesnym angażowaniu świeżych osób. Osoby przychodzące z roszczeniowym nastawieniem uczą się, że roszczenia można przekształcić w coś pozytywnego. Rady zyskują też na statusie – ewaluuje ich znaczenie. Pierwsze kadencje oznaczały zwykle tylko żmudne konsultowanie licznych dokumentów („taśmociąg dokumentów się przemieszczał”). Ale to się zmienia.

- Widzę, że rady nie chcą być butonierkowe (…) tylko chcą być jednak pewnymi ciałami wpływu, ciałami w ramach których dyskutuje się różne rzeczy. Możemy podejmować jakieś działania, objąć patronatem, zorganizować festiwal organizacji, mieć działania integrujące, ale też i tworzące lokalną politykę (…) – dzielił się obserwacjami Zbigniew Wejcman.

Podkreślił też znaczenie coraz bardziej intensywnej wymiany informacji między poszczególnymi radami – na szczeblu ogólnopolskim (tu oczywiście zwieńczeniem procesu jest Konwent, a także jego spotkania z ogólnopolską RDPP), ale także na poziomie lokalnym (pomiędzy radami różnych szczebli).

Zachodniopomorskie – program Społecznik 

Ilustracją tego o czy​m mówił Zbigniew Wejcman była obszerna prezentacja Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Radę reprezentowała Magdalena Pieczyńska oraz Jerzy Kotlęga. Poza opisem aktywności rady, a także rozwiązań formalnych, które stosuje ona w swojej pracy, zaprezentowano Program SPOŁECZNIK – zachodniopomorski system wspierania inicjatyw oddolnych. W ramach SPOŁECZNIKA udzielono wsparcia dla działań lokalnych w wysokości ponad 1,5 mln złotych, pomagając zrealizować 500 inicjatyw. W kolejnej edycji planowane jest dwukrotne zwiększenie puli możliwych do zdobycia środków.   

Opisany program realizowany był na zasadzie regrantingu tzn. to nie urząd organizował konkursy i udzielał dotacji społecznikom, grupom nieformalnym i ngo-som. Urząd wybrał operatora, odpowiedzialnego za rozdysponowanie środków, choć samodzielnie ustalił większość warunków, do których musiały się potem stosować aplikujące podmioty (np. maksymalną wysokość dotacji, czy ilość projektów możliwych do zgłoszenia przez jeden podmiot). Podobne, oparte na regrantingu projekty, realizowane są na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce (z województw, których reprezentanci uczestniczyli w spotkaniu Konwentu). 

FIO 2018 będzie ogłoszone w marcu?

​W święcie uczestniczył też Wojciech Kaczmarczyk, nowo wybrany dyrektor Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego. Obecnie na spotkaniu mieli możliwość dowiedzieć się m.in. o tym co stanie się z Funduszem Inicjatyw Obywatelskich w 2018 r. Po wejściu w życie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności, to właśnie ta instytucja zarządzać ma środkami z Funduszu.


Dyrektor Kaczmarczyk skorygował swoje wcześniejsze zapowiedzi dotyczące ogłoszenia konkursów FIO 2018. Te zapowiedzi mówiły o konkursach w połowie 2018 r. roku. Wojciech Kaczmarczyk sprecyzował, że konkursy planuje ogłosić w marcu, a działania będzie można realizować od maja. Zapytany, potwierdził, że ma to dotyczyć również konkursów na regranting.

- Zaproponujemy w najbliższym tygodniu, 7 grudnia, Komitetowi Sterująco-Monitorującemu, aby ruszyć z tymi konkursami w takim kształcie - z konkursem na 2018, bądź też na 2018- 2019 rok – w takim kształcie priorytetów, jaki on w tej chwili jest, ale przy wprowadzeniu pewnych zmian w regulaminie (…) – tłumaczył Wojciech Kaczmarczyk.

Zmiany w regulaminie dotyczyć będą m.in. wprowadzenia trzech kryteriów strategicznych. Będą one promować:

  1. organizacje mające budżety mniejsze niż 100 tys. złotych rocznie,
  2. organizacje z miejscowości lub gmin poniżej 50 tys. mieszkańców,
  3. oferty, których główny cel dotyczy jednego ze wskazanych obszarów (partycypacja publiczna, kontrola obywatelska, rozwój wolontariatu, rozwój think-tanków obywatelskich, edukacja obywatelska, rozwój instytucjonalny organizacji). 

Takie zmiany w regulaminie FIO, jeśli one zostaną przyjęte (…) umożliwiłyby ogłoszenie konkursów na 2018 rok powiedzmy w marcu - myślę najpóźniej w marcu – i rozpoczęcie działań od maja. To w perspektywie rocznej daje 8 miesięcy, ale w perspektywie dwuletniej daje rok i osiem miesięcy na zrealizowanie zadań – wyliczał Dyrektor NIW-CRSO.

 


Dowiedz się, co ciekawego wydarzyło się w III sektorze. Śledź wydarzenia ważne dla NGO, przeczytaj wiadomości dla organizacji pozarządowych.
Odwiedź serwis wiadomosci.ngo.pl.
źródło: inf. własna (wiadomosci.ngo.pl)
data publikacji: 2017-12-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!