Otwarty konkurs ofert: Dzielnice kultury w roku 2018
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Dzielnice kultury w roku 2018 i jednocześnie zaprasza do składania ofert. Oferty można składać do 15 grudnia 2017.

I. RODZAJ ZADANIA PUBLICZNEGO – Kultura i sztuka

1. Zadanie: Dzielnice kultury - realizacja przedsięwzięć o zasięgu lokalnym w zakresie tworzenia i upowszechniania kultury w celu zwiększenia potencjału kulturalnego lubelskich dzielnic oraz włączenia społeczności lokalnych w proces rozwoju miasta poprzez kulturę.

Przedsięwzięcia mogą obejmować w szczególności:

a) realizację działań z zakresu edukacji kulturalnej;

b) działania integrujące mieszkańców, aktywizujące i włączające ich w czynne uczestnictwo w kulturze;

c) wzbogacenie oferty wydarzeń artystycznych i kulturalnych prezentowanych w dzielnicach.

2. Proponowane przedsięwzięcia powinny być spójne ze Strategią Rozwoju Kultury Lublina na lata 2013 – 2020.

3. Preferowane będą projekty:

a) wpisujące się w realizację Programów Operacyjnych pn.: „Dzielnice Kultury”, „Kultura i edukacja”, „Lublin dla dzieci”, „Przestrzenie dla kultury”,

b) cykliczne, kontynuujące dotychczasowe działania,

c) wprowadzające innowacyjne rozwiązania,

d) skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” i „Lato w mieście” (działania z zakresu edukacji kulturalnej),

e) włączające mieszkańców dzielnic Lublina w obchody 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę przypadającej w 2018 roku.

4. Uwaga! Działania z zakresu edukacji kulturalnej skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima w mieście” (w okresie od 27 stycznia do 11 lutego) i „Lato w mieście” (wakacje) powinny stanowić przedmiot osobnych projektów. Nie przewiduje się przyznania dotacji na działania w ramach „Zimy i Lata w mieście” zawarte w ofertach obejmujących większy zakres działań.

5. Uwaga! Rekomenduje się Oferentom przygotowanie projektów skierowanych do mieszkańców następujących dzielnic: Abramowice, Felin, Głusk, Hajdów–Zadębie, Ponikwoda, Sławin, Sławinek, Szerokie, Wrotków, Za Cukrownią, Zemborzyce. Nowe projekty skierowane do mieszkańców ww. dzielnic, które nie mają charakteru cyklicznego, powinny zostać przygotowane po dokonaniu analizy potrzeb społeczności lokalnej w zakresie kultury. Powinny być realizowane na terenie jednej dzielnicy z uwzględnieniem jej specyfiki. Nie rekomenduje się w tym przypadku przygotowywania projektów o tym samym zakresie działań powielanych w kilku dzielnicach.

Więcej informacji TUTAJ

źródło: UM Lublin
data publikacji: 2017-11-28
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!