Kampanie procentowe. Pamiętaj o dwóch obowiązkach!
autor(ka): oprac. rk, poradnik.ngo.pl
Nie znamy jeszcze listy organizacji pożytku, które będą mogły ubiegać się o 1% przy rozliczeniach za 2017 r. Jednak te OPP, które sprawozdają się na czas, są raczej pewne, że znajdą się na liście. Być może już teraz przygotowują się do kampanii procentowych, produkują materiały, spoty etc. Warto, żeby robiły to zgodnie z wymogami ustawy.

Obowiązek 1: OPP muszą informować w swoich materiałach reklamowych o ich finansowaniu z 1%.

Obowiązek 2: Programy komputerowe przeznaczone do rozliczeń z fiskusem muszą zawierać informację o tym, czy umożliwiają swobodne wskazanie organizacji, której przekażemy 1%. 


Specjalne wymogi dotyczące materiałów promocyjnych i programów komputerowych nie są może nowe, ale też nie są to regulacje na tyle zakorzenione, żeby nie warto było o nich przypominać. Przepisy weszły w życie w 2015 r. i mamy już za sobą dwa okresy kampanijne (dwa okresy rozliczeniowe), kiedy trzeba było je stosować. Czy wszystkie OPP (również te nowe) znają zasady? Na wszelki wypadek odświeżmy wiedzę!

OBOWIĄZEK 1: Finansujesz promocję 1 procenta z 1 procenta – informuj!

Organizacja pożytku publicznego zbiera 1%. Aby zachęcić podatników do przekazania środków akurat na nią, produkuje materiały promocyjne (zamawia ogłoszenie w prasie, wykupuje reklamę w internecie, drukuje ulotki itp.). Działania te oznaczają wydatki. OPP może je pokryć z różnych źródeł – np. ze składek (jeśli to stowarzyszenie) lub z projektu (jeśli pisząc projekt przewidziała takie wydatki). W tych przypadkach obowiązek z art. 27c. ust. 1 ustawy (cytowanego poniżej) organizacji pożytku nie dotyczy.

Jeśli jednak do sfinansowania opisanej tu promocji (w całości lub w części) organizacja wykorzysta środki, które otrzymała (co oczywiste – w latach poprzednich) w ramach 1 procenta, to musi o tym poinformować. Informacja musi znaleźć się na wydrukowanej ulotce, być elementem ogłoszenia w gazecie, wyświetlić się w telewizyjnym spocie.

art. 27c. ust. 1 ustawy o działalności pożytku
Promocja prowadzona przez organizację pożytku publicznego, polegająca na publicznym zachęcaniu do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, bez względu na formę dotarcia do podatnika, zawiera w szczególności informację o jej finansowaniu lub współfinansowaniu ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

Szczegóły w rozporządzeniu od lipca 2016 r.

Rozporządzenie w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych pojawiło się w lipcu 2016 r. Przepisy zawarte w rozporządzeniu obowiązywały więc w trakcie poprzedniego okresu rozliczeniowego - kiedy rozliczaliśmy się z podatków za 2016 r. (niektóre OPP mogły jeszcze wtedy skorzystać z przepisów przejściowych).

Rozporządzenie obowiązuje też oczywiście w kolejnym okresie, czyli w tym, który właśnie się zbliża. Chodzi o rozliczenia za 2017 r. Jeśli organizacja pożytku publicznego przygotowuje właśnie kampanię jednoprocentową na zbliżający się okres rozliczeniowy – musi stosować się do wymogów zawartych w rozporządzeniu.

Co należy napisać na materiałach promocyjnych

Rozporządzenie zezwala stosować na materiałach promocyjnych dwie formułki:

  1. Materiał promocyjny został sfinansowany/współfinansowany ze środków finansowych pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.
  2. Sfinansowano z 1% podatku

Druga, krótsza formułka, dozwolona jest w sytuacji, kiedy materiał promocyjny ma rozmiary uniemożliwiające zastosowanie pierwszej formułki.

Ponadto rozporządzenie opisuje m.in. miejsce w materiale promocyjnym, gdzie powinna się znaleźć treść komunikatu, procent powierzchni, którą ma zajmować, sposób, w jaki ma zostać odczytana informacja, wysokość liter itp.

Pamiętajmy, żeby nie powielać automatycznie rozwiązań stosowanych w latach ubiegłych, kiedy w ogóle nie było opisanych tu obowiązków informacyjnych, lub kiedy one już były (obowiązywała ustawa - nowelizacja z 2015 r.), ale nie doprecyzowano ich jeszcze w rozporządzeniu. Należy dobrze wczytać się w parametry informacji zawarte w rozporządzeniu i stosować je przygotowując materiały zachęcające do przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.


OBOWIĄZEK 2: Programy komputerowe do PIT z odpowiednim oznaczeniem

Drugi obowiązek informacyjny, który wprowadzono nowelizacją z 2015 r., dotyczy programów komputerowych wspomagających wypełnianie zeznania podatkowego.

Programy do PIT-ów były wykorzystywane przez organizacje pożytku do zbierania 1%. Nie zawsze do końca uczciwie (wobec podatnika). Organizacja bezpłatnie udostępniała program, który pozwalał na łatwe rozliczenie się z urzędem skarbowym. W programie tym "zaszyty" był jednak numer KRS jednej organizacji pożytku (oczywiście tej, która program rozpowszechniała) i niemożliwa była jego zmiana. 1% szedł do rozpowszechniającej program organizacji, a korzystająca z programu osoba nie zawsze nawet zdawała sobie sprawę, że tak się dzieje. Innym wariantem takiego sposobu zachęcania do przekazania alokacji były programy do rozliczeń, gdzie lista OPP do wyboru ograniczała się np. do dziesięciu.

Użycie takich programów, ani nawet umieszczanie w nich organizacji pożytku w opisany sposób NIE JEST ZAKAZANE. Zamiarem nowelizacji było zaproponowanie działań, dzięki którym podatnik będzie świadomy, że korzystając z danego programu do PIT ma OGRANICZONY wybór organizacji pożytku, bądź też, że wybór ten jest SWOBODNY. Każdy program musi więc zawierać odpowiednią informację.

art. 27c. ust. 2 ustawy o działalności pożytku
Programy komputerowe umożliwiające podatnikowi podatku dochodowego od osób fizycznych wypełnienie zeznania podatkowego dodatkowo zawierają informację o:

1) możliwości swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego albo
2) braku swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych organizacji pożytku publicznego.

Programy komputerowe – obowiązek nie tylko organizacji

Obowiązek informowania o finansowaniu kampanii procentowych ze środków pochodzących z alokacji ("obowiązek 1", opisany w pierwszej części artykułu) dotyczy wyłącznie organizacji pożytku, bo po pierwsze, tylko one mogą zbierać 1% (a więc i go wydawać), po drugie – to właśnie one prowadzą i finansują kampanie.

Inaczej jest z obowiązkiem dotyczącym programów komputerowych. Programy wykorzystywane są nie tylko do promocji jednego procenta i nie tylko przez organizacje pożytku. Produkują je również np. wydawcy prasy, chcący w ten sposób uatrakcyjnić swoje gazety, czy firmy księgowe zachęcające do skorzystania z ich oferty.

Obowiązek dotyczący programów komputerowych nakładany jest więc na wszystkich, którzy takie programy rozpowszechniają – niezależnie od tego, czy będzie to organizacja pozarządowa ze statusem pożytku zbierająca 1%, czy też inny podmiot.

Jak ma wyglądać informacja zawarta w programach komputerowych

Możliwe są dwa warianty (wskazuje je rozporządzenie). W zależności od tego, czy program daje wybór czy nie, znajdzie się w nim jedno z poniższych sformułowań:

  1. Program ten umożliwia swobodny wybór i przekazanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.
  2. Program ten nie umożliwia swobodnego wyboru i przekazania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wybranej organizacji pożytku publicznego.

Analogicznie jak w przypadku informacji o finansowaniu kampanii, rozporządzenie instruuje też, w jaki sposób umieścić wymaganą informację w programie i wymienia cechy takiej informacji (np. informacja musi być dostępna dla niepełnosprawnych).


TEKST ROZPORZĄDZENIA
rozporządzenie w sprawie zamieszczania informacji przez organizacje pożytku publicznego z zakresu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, TEKST (akty prawne w poradnik.ngo.pl),

Rozporządzenie, jak wszystkie akty wykonawcze wydane do ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przestanie obowiązywać z końcem października 2018 r. Ma to związek z wejściem w życie ustawy o NIW-CRSO, która m.in. zmienia podmioty wydające akty wykonawcze do ustawy o pożytku. Rozporządzenie zostanie wydane przez Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego. Trudno przewidzieć kiedy konkretnie to nastąpi (najlepiej byłoby opublikować nowe rozporządzenie między czerwcem a październikiem 2018 r.). Sama merytoryczna treść rozporządzenia nie powinna się jednak zmienić.
 

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2017-11-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!