Oczekuję! Do przewodniczącego Komitetu Pożytku Publicznego
autor(ka): Łukasz Domagała dla opinie.ngo.pl
DOMAGAŁA: Wicepremier Piotr Gliński został wczoraj powołany na stanowisko Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego. Czas, by rząd spełnił swoje obietnice. Ale to nie wszystko. Oczekuję więcej.

Minęły dwa lata od powstania obecnego rządu. W tym czasie organizacjom bardzo dużo obiecano, szczególnie tysiącom małych lokalnych inicjatyw. W części środowiska istnieje pewnie oczekiwanie, by obietnice te zostały spełnione.

 

 

Prowadźcie konsultacje!

Słyszeliśmy zapowiedzi ułatwień i uproszczeń w prowadzeniu działalności społecznej. Obywatele prowadzący nawet małą, lokalną aktywność społeczną oraz organizacje obciążeni są wieloma obowiązkami i biurokratycznymi wymogami. Napotykają również na wiele barier prawnych. Oczekujemy, że te zapowiedzi zostaną zrealizowane.

Oczekujemy również większej przejrzystości procesu prac nad rozwiązaniami dla organizacji pozarządowych – od samego początku ich podjęcia. Oczekujemy prowadzenia konsultacji publicznych według przyjętych siedmiu zasad konsultacji. Oczekujemy przygotowywania założeń, publikowania ekspertyz i opracowań na długo przed tym, jak pomysły zamienią się w projekty ustaw.

 

 

Brońcie NGO i interweniujcie!

Ważne, by w końcu wszystkie ministerstwa przyjęły – i to, co jeszcze ważniejsze, w procesie dialogu i po konsultacjach zgodnych z zasadami konsultacji – programy współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Oczekuję również ochrony praw obywateli i organizacji oraz stanowczych interwencji, gdy prawa te są łamane. A widzimy jaskrawe przykłady: wejście policji do biur Centrum Praw Kobiet, zerwanie umowy z Fundacją Autonomia, zapowiedzi wprowadzenia zarządu komisarycznego do Obywateli RP, przeszukiwanie przez policję protestujących ekologów czy nękanie przez prokuraturę organizatorów manifestacji.

 

 

To teraz pańska odpowiedzialność

Oczekuję klarownej reakcji na wydarzenia związane z obchodami 11 listopada i działaniami ONR. Reakcja powinna być zdecydowana i nie tylko słowna. Pod apelem o delegalizację tej organizacji podpisało się już ponad 20 tysięcy obywateli!

Panie premierze, te sprawy to teraz Pańska odpowiedzialność. Czekamy.

 

MASZ ZDANIE? CZEKAMY NA WASZE GŁOSY (MAKS. 4500 ZNAKÓW) PLUS ZDJĘCIE NA ADRES: 

 

Łukasz Domagała – absolwent stosunków międzynarodowych w Collegium Civitas w Warszawie. Współtwórca i przewodniczący zarządu RCWIP – centrum wsparcia dla inicjatyw pozarządowych działającego na terenie województwa dolnośląskiego. Członek zarządu Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych. Współpracownik Kancelarii Prezydenta RP w latach 2013-2015.

Opr.: Ignacy Dudkiewicz, opinie.ngo.pl ()


Czym żyje III sektor w Polsce? Jakie problemy mają polskie NGOJakie wyzwania przed nim stoją. Przeczytaj debaty, komentarze i opinie. Wypowiedz się! Odwiedź serwis opinie.ngo.pl.

Oczekuję klarownej reakcji na wydarzenia związane z obchodami 11 listopada i działaniami ONR. Reakcja powinna być zdecydowana i nie tylko słowna.

 


data publikacji: 2017-11-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!