Kraków. Warsztaty w projekcie "Ekipa Dobra - Młodzieżowe Centrum Wolontariatu"
autor(ka): Barbara Habieda
Młodzieżowe Centrum Wolontariatu w ARTzonie to innowacyjny projekt wzmacniający potencjał społeczny młodzieży. Zadanie dotyczy realizacji ciekawych i oryginalnych działań, w które zaangażowani będą młodzi liderzy w wieku 11-14 lat. Program obejmuje 3 warsztaty liderskie zakończone finałem w postaci małej kampanii promującej wolontariat. Pierwsze zajęcia odbędą się 17 listopada 2017 w Krakowie. Udział bezpłatny.

Projekt przygotowuje młodych ludzi do pełnienia roli wolontariusza w instytucjach kultury i aktywuje do pracy na rzecz społeczności lokalnej. Program pilotażowy składa się z trzech warsztatów liderskich i twórczych oraz finału, podczas którego zaprezentujemy efekt naszej miesięcznej pracy. W ramach warsztatów głównych młodzież zapozna się z prawami i obowiązkami wolontariusza, aspektami prawnymi i społecznymi oraz wzmocni swoje kompetencje liderskie. Wydarzeniem dodatkowym jest Rodzinna Sobota z Wolontariatem, podczas której odbędą się warsztaty stolarskie. Tematem spotkania będzie „Szafa Wolontariusza” promującą bezinteresowne zaangażowanie w pomoc innym, którą wykonamy wspólnymi siłami. Finałem projektu będzie mała kampania lokalna zaprezentowana w ARTzonie, która promować będzie idee wolontariatu. Podczas wydarzenia dla uczestników warsztatów zaplanowana zostanie gra sprawdzająca ich wiedzę o wolontariacie z upominkami i dyplomami wręczonymi z okazji Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.

Program:

17.11 g. 15:00-17:00- Moja ekipa - poznajemy siebie i swoją grupę.

24.11 g. 15:00-17:00- Misja na Ziemię – kim jest wolontariusz w społeczności lokalnej i co może robić w instytucji kultury.

1.12 g. 15:00-17:00- Szafa Wolontariusza – w co ubrać wolontariat aby był atrakcyjny dla młodzieży (projektowanie lokalnej kampanii promującej działania wolontaryjne).

Finał: 8.12.2017

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

Informacja:

ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida,

os. Górali 4, Kraków

tel. 12 644-38-98

e-mail:

www.artzona.okn.edu.pl

www.facebook.com/ARTzonaOKN

miejsce: os. Górali 4, 31-959 Kraków, woj. małopolskie
organizator: ARTzona Ośrodka Kultury im. C. K. Norwida
adres: os. Górali 4, 31-959 Kraków, woj. małopolskie
tel.: (12) 644 38 98, e-mail: artzona@okn.edu.pl
www: http://www.artzona.okn.edu.pl 
źródło: OKN
data publikacji: 2017-11-15
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!