Łódź. XIII Posiedzenie Łódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego III kadencji
autor(ka): Katarzyna Snarska
25 października 2017 r. o godz. 15.00 w sali 107B UMŁ odbędzie się XIII posiedzenie ŁRDPP. Program posiedzenia przewiduje omówienie uchwały w sprawie szczegółowych warunków, trybu przyznawania i wysokości stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną oraz upowszechnianiem i animacją kultury.

Program posiedzenia przewiduje także omówienie wyników konsultacji Programu Współpracy Miasta Łodzi z organizacjami pozarządowymi oraz wydanie opinii na temat obu dokumentów. Zebrane zostaną również ewentualne propozycje zmian do zarządzenia ws. „Trybu planowania, ogłaszania, przeprowadzania i rozstrzygania otwartych konkursów ofert na realizację ze środków budżetu miasta Łodzi zadań publicznych przez organizacje pozarządowe (…)”

źródło: Urząd Miasta Łodzi
data publikacji: 2017-10-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!