IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
27 września 2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie, przy ul. Jagiellońskiej 26, w godz. 12.00 – 14.30 odbyło się IV posiedzenie Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego IV kadencji. Obecnych było 12 z 18 członków Rady.

Początek spotkania miał charakter organizacyjny. Członkowie Rady przyjęli porządek obrad oraz zatwierdzili protokół z posiedzenia 31 maja 2017 r.

W pierwszej części spotkania Członkowie Rady wysłuchali wystąpień zaproszonych gości.

Pani Aleksandra Srejmer kierująca Działem Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w Fundacji Fundusz Współpracy opowiedziała o realizacji Programu FIO Mazowsze Lokalnie w roku 2017, przedstawiając jednocześnie przebieg jego poprzednich dwóch edycji

Pani Elżbieta Bogucka – zastępca Dyrektora Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej przypomniała zadania jakie realizuje MCPS, przedstawiła podsumowanie działań prowadzonych w polityce społecznej w 2017 r. oraz plany dotyczące polityki senioralnej na 2018 r.

Następnie Rada zapoznała się z projektem rocznego programu współpracy Województwa Mazowieckiego z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok. Członkowie zgłosili swoje propozycje poprawek, jednak jednogłośnie przyjęli uchwałę o pozytywnym zaopiniowaniu programu.

Stałymi punktami posiedzenia były informacje dotyczące:

W sprawach różnych MRDPP:

Termin kolejnego posiedzenia planowany jest w listopadzie 2017 r.

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
data publikacji: 2017-09-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!