Mszana Dolna. Szkolenie "Nieskończone możliwości wolontariatu"
autor(ka): Marcin Mleczko
Fundacja Nieskończone Możliwości zaprasza do udziału w bezpłatnych, certyfikowanych szkoleniach „Nieskończone możliwości wolontariatu”, realizowanych przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego na terenie Krakowa, Mszany Dolnej, Bochni i Nowego Targu. 27 września 2017 szkolenie odbędzie się w Mszanie Dolnej.

Szkolenia dotyczą opieki i specjalnych wymogów edukacyjnych związanych z obecnością w szkole dzieci niepełnosprawnych, chorych na choroby przewlekłe i rzadkie typu: niedosłuch, cukrzyca, choroby onkologiczne, mukowiscydoza, idei wolontariatu i jej specyfiki w organizacjach pozarządowych o różnych charakterze. Szkolenia realizowane są od września do grudnia 2017.

Szkolenia kierowane są do pracowników oświaty, młodzieży, studentów i seniorów, którym bliska jest tematyka wolontariatu.

- Czym jest choroba przewlekła i jakie są potrzeby edukacyjne i emocjonalne ucznia nią dotkniętego?

- Czy niepełnosprawność jest zawsze widoczna? Rodzaje niepełnosprawności i rodzące ją przyczyny

- Jakie predyspozycje musi mieć prawdziwy wolontariusz?

- Jak słuchać, by słyszeć czyli jak rozmawiać z chorym uczniem i jego rodziną

- Granice zaangażowania – by służyły wspólnemu dobru

- Czym jest efektywna pomoc?

- Społeczne postrzeganie działań związanych z wolontariatem

Wszyscy wiemy, że każda z chorób ma swoją specyfikę, a dziecko nią dotknięte wymaga różnego rodzaju prowadzenia. Szkolenie służy uzupełnieniu lub nabyciu wiedzy o ich specyfice przez nauczycieli już pracujących, studentów, czy też osób zajmujących się chorymi lub myślących o wolontariacie w ich kierunku. Znajomość tematu sprawia, że spotkanie na drodze swojego życia dziecka chorego przewlekle skutkuje efektywnym działaniem, obustronnym zadowoleniem. Znajomość potrzeb związanych z chorobą pozwala na upowszechnianie idei wolontariatu – jest nim bezinteresowna pomoc nawet jednej osobie, ale dzięki niej można zbudować nowe nadzieje i aktywność dziecka, dzisiaj nieraz zmęczonego, zniechęconego do życia chorobą. Istotą jest tu także motywowanie rodzin chorych dzieci do walki, bo tylko dzięki takiemu wsparciu walka z chorobą jest możliwa. A nie ma nic cenniejszego niż świadomość, że chore dziecko zyskało wiarę w życie.

Każda osoba zainteresowana otrzyma wsparcie indywidualne trenera, z którym będzie się mogła kontaktować do końca grudnia 2017 roku, konsultując napotkane problemy i szukając dróg rozwiązań.

Zgłoszenia na szkolenia należy nadsyłać na adres: lub tel. 669 773 581. Najbliższe szkolenia odbędą się 27 września w Mszanie Dolnej, 17 października w Nowym Targu. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o wcześniejszy kontakt.

więcej: www.nieskonczonemozliwosci.org.

miejsce: Piłsudskiego 58, 34-730 Mszana Dolna, woj. małopolskie
organizator: Fundacja Nieskończone Możliwości
adres: Rydygiera 29 21, 30-695 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 606 55 66 75, e-mail: n.mozliwosci@gmail.com
www: http://www.nieskonczonemozliwosci.org 

data publikacji: 2017-09-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!