Olkusz. Bezpłatne szkolenia "Skuteczne zarządzanie organizacją pozarządową"
autor(ka): Jarosław Żerulik
Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej zaprasza organizacje z powiatów wadowickiego, oświęcimskiego, chrzanowskiego i olkuskiego do udziału w bezpłatnych szkoleniach realizowanych w ramach Małopolskiego Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej: Prawne aspekty funkcjonowania NGO (23 września); Finanse i rachunkowość w NGO (7 października); Wolontariusze siłą organizacji (14 października); Działalność statutowa i gospodarcza (21 października).

Jak prowadzić finanse organizacji pozarządowej? Jakie umowy podpisywać z wykonawcami działań fundacji? Jak pozyskać wolontariuszy w stowarzyszeniu? Jak rozróżnić działalność statutową i gospodarczą? Odpowiedzi na wszystkie te pytania poznasz, biorąc udział w cyklu szkoleniowym „Skuteczne zarządzanie organizacjami pozarządowymi”.

Cykl obejmie cztery spotkania:

Uczestnicy spotkania będą mieli też szansę wziąć udział w wizycie studyjnej

Szkolenia będą się odbywać w godzinach 9.30-16.30 w Olkuszu w siedzibie Stowarzyszenia Dobroczynnego „RES SACRA MISER”, ul. Króla Kazimierza Wielkiego 12, 32-200 Olkusz. Cykl szkoleniowy adresowany jest do organizacji pozarządowych z powiatów Wadowickiego, Oświęcimskiego, Chrzanowskiego i Olkuskiego.

Na szkolenie obowiązują zapisy. Zapis na cykl szkoleniowy oznacza deklarację udziału organizacji we wszystkich spotkaniach w ramach cyklu, z tym, że na każde ze spotkań organizacja może delegować inną osobę.

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wykonać trzy opisane poniżej kroki:

  1. Przesłać zgłoszenie dostępne pod adresem https://goo.gl/forms/CYiXPoYiLGhejt4j1 (formularz Google);
  2. Wypełnić formularz zgłoszeniowy zgodnie z poniższymi informacjami:
  3. dla organizacji objętych wsparciem MOWES (korzystających już z doradztwa lub szkoleń) uproszczony formularz dostępny jest pod adresem: http://tnijurl.com/dee1b318b835/
  4. dla organizacji, które nie rekrutowały się dotychczas do projektu MOWES pełny formularz dostępny jest pod adresem: http://tnijurl.com/995260d7b043/
  5. Przesłać skan uzupełnionych i podpisanych dokumentów na adres
    w terminie do 13.09.2017 r (w temacie proszę wpisać: cykl szkoleniowy).

UWAGA! Formularz zgłoszeniowy musi zostać podpisany przez osoby uprawnione do reprezentowania organizacji zgodnie z danymi widniejącymi w KRS.

Po spełnieniu powyższych formalności otrzymacie Państwo informację na temat zakwalifikowania się do udziału w szkoleniu.
Pełny regulamin udziału w szkoleniach MOWES dostępny jest pod adresem: http://tnijurl.com/3c82fc187fce/ W przypadku pytań prosimy o kontakt mailowy (), telefoniczny: 12 423 76 05 w. 20 lub osobisty w siedzibie Fundacji GAP. W razie problemów służymy pomocą przy wypełnieniu dokumentacji.

***

Projekty "MOWES – Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej – Małopolska Zachodnia” realizowany jest przez partnerstwo w składzie: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (lider projektu), Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej SA, Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych, FRDL MISTiA, Spółdzielnia Socjalna OPOKA, Związek Lustracyjny Spółdzielni Pracy. Projekty te są współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego.

miejsce: Króla Kaziemirza Wielkiego 12, 32-200 Olkusz, woj. Małopolskie
organizator: Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej
adres: Bandurskiego 58/11, 31-515 Kraków, woj. Małopolskie
tel.: 12 423 76 05, faks: 12 423 76 03
e-mail: biuro@fundacjagap.pl
www: http://www.fundacja.e-gap.pl 

data publikacji: 2017-09-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!