Wałbrzych. Bezpłatne warsztaty „Nie czekaj na innych. Zacznij działać sam!”
autor(ka): Radosław Bednarski (RCWIP) (red. dolnoslaskie.ngo.pl)
Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkie chętne osoby na cykl bezpłatnych warsztatów „Nie czekaj na innych. Zacznij działać sam!” z zakresu: zaangażowania społecznego, w tym wolontariatu; zakładania organizacji społecznych, w tym stowarzyszeń i fundacji; umiejętności liderskich i angażowania innych do działania. Zajęcia odbędą się 25 września 2017 w Wałbrzychu.

Warsztaty odbywają się w ramach IV Wałbrzyskich Senioraliów, w związku z tym w szczególności zapraszamy wszystkich chętnych seniorów, którzy chcą poznać nowe możliwości zaangażowania społecznego.

Tematyka poszczególnych warsztatów:

  1. „NGO bez tajemnic, czyli jak założyć stowarzyszenie/fundację?”

a) aspekty formalno-prawne zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych, w tym stowarzyszeń i fundacji w oparciu o nowelizację ustawy prawo o stowarzyszeniach;

b) procedury zakładania stowarzyszeń rejestrowych, stowarzyszeń zwykłych i fundacji - podobieństwa i różnice;

c) działalność nieodpłatna i odpłatna pożytku publicznego, działalność gospodarcza;

d) obowiązki stowarzyszeń i fundacji wobec organów administracji państwowej i samorządowej.

  1. „Weź sprawy w swoje ręce, czyli jak wyciągnąć sąsiadów z domu i zrobić coś dobrego dla swojego otoczenia”

a) Grupy obywatelskie i samopomocowe – jak się samoorganizować;

b) Możliwości finansowania działań obywatelskich, w tym Budżet Obywatelski, Inicjatywa Lokalna

  1. „Jak zostać wolontariuszem?”

a) Aspekty formalno-prawne wolontariatu;

b) Prawa i obowiązki wolontariusza;

c) Jakie zadania może wykonywać wolontariusz;

d) Korzyści z bycia wolontariuszem;

TERMIN: 25 września 2017 r. (poniedziałek)

GODZINY:

  1. 09.00 – 12.00
  2. 12.30 – 15.30
  3. 16.00 – 19.00

MIEJSCE: Centrum Aktywności Lokalnej, ul. Mickiewicza 26, 58-300 Wałbrzych

Aby wziąć udział w warsztatach należy zgłosić swój udział do 19 września 2017 r. poprzez formularz elektroniczny dostępny TUTAJ: http://tnij.at/173441

Zapisów można również dokonać w biurze RCWIP w Wałbrzychu przy ul. Beethovena 1-2.

Uczestnictwo w warsztatach jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały edukacyjne oraz poczęstunek kawowy podczas spotkania. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu.

Szczegółowych informacji udziela:

Radosław Bednarski,
tel. 74 665 11 11, 693 145 674,
e-mail:

Warsztaty są organizowane w ramach projektów „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” oraz "Obywatelski Wałbrzych - odkrywamy jego potencjał" współfinansowanych przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

organizator: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych - Biuro Regionalne w Wałbrzychu
adres: Beethovena 1-2, 58-300 Wałbrzych, woj. DS
tel.: 74 665 11 11, faks: 74 665 11 11 wew. 60
e-mail: rcwip@rcwip.pl
www: http://www.rcwip.pl 
źródło: inf. nadesłana do red. dolnoslaskie.ngo.pl
data publikacji: 2017-09-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!