Poznań. Harmonogram szkoleń, doradztw grupowych i spotkań informacyjnych w WRK ZOP
autor(ka): Federacja WRK ZOP
Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych, w związku z realizacją projektu „Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej” zaprasza osoby z powiatów: obornickiego, śremskiego, średzkiego, poznańskiego, szamotulskiego oraz z Poznania, na bezpłatne szkolenia, doradztwo grupowe, spotkania informacyjne:

I - DORADZTWO GRUPOWE DLA OSÓB, KTÓRE ZAMIERZAJĄ ZAŁOŻYĆ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ:

1. DZIAŁALNOŚĆ ODPŁATNA I GOSPODARCZA W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ (doradztwo grupowe):

TERMIN: 5 WRZEŚNIA 2017 (wtorek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

2. JAK NAPISAĆ STATUT? (doradztwo grupowe)

TERMIN: 21 WRZEŚNIA 2017 (czwartek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

3. CYKL SZKOLENIOWY:

TERMIN: 28 WRZEŚNIA 2017 (czwartek), godz.10-16.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

TERMIN: 5 PAŹDZIERNIKA 2017 (czwartek), godz.10-16.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60- 501 Poznań).

TERMIN: 12 PAŹDZIERNIKA 2017 (czwartek), godz. 10-16.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

II - SZKOLENIA/DORADZTWA GRUPOWE DLA PRZEDSTAWICIELI NGO:

1. POZYSKAJ ŚRODKI NA REMONT LOKALU (spotkanie informacyjne):

TERMIN: 7 WRZEŚNIA 2017 (czwratek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

2. SKUTECZNY MENAGER NGO (doradztwo grupowe osobowe):

TERMIN: 14 WRZEŚNIA 2017 (czwartek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

3. SKUTECZNE PISANIE PROJEKTÓW UE (doradztwo grupowe biznesowe):

TERMIN: 21 WRZEŚNIA 2017 (czwartek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań.

4. EFEKTYWNY WOLONTARIAT. STANDARDY WSPÓŁPRACY Z WOLONTARIUSZAMI (SZKOLENIE):

TERMIN: 26 WRZEŚNIA 2017 (wtorek), godz.10-16.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

5. PLANOWANIE ZASOBÓW LUDZKICH W ORGANIZACJI (doradztwo grupowe osobowe):

TERMIN: 28 WRZEŚNIA 2017 (czwartek), godz.16-18.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

6. METODOLOGIA PISANIA WNIOSKÓW I ZARZĄDZANIA PROJEKTEM (SZKOLENIE):

TERMIN:4 PAŹDZIERNIKA 2017 (CZWARTEK), godz. 10-16.

MIEJSCE: SIEDZIBA WRK ZOP (ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań).

WIĘCEJ INFORMACJI ORAZ MOŻLWIOŚCI ZAPISÓW NA POWYŻSZE WYDARZENIA MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE: www.wrk.org.pl

Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (federacja WRK ZOP) jest największym związkiem organizacji w Wielkopolce, zrzeszającym ponad 200 organizacji pozarządowych (fundacji, stowarzyszeń) z całego regionu. W sektorze pozarządowym działamy od ponad 25 lat.

Jako Federacja działamy na rzecz:

Od kilu lat prowadzimy Regionalne Centrum Wolontariatu w Poznaniu i koorydunujemy pracę 17 Lokalnych Centrów Wolontariatu.

Specjalizujemy się w:

Od 2012 roku prowadzimy w Poznaniu Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (Centrum Bukowska, w lokalu udostępnionym przez M. Poznań). Działania prowadzone przez Centrum Bukowska wspierane są przez Miasto Poznań.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU:

e-mail: ,

nr tel: 61 85 30 930 .

Polub Nas na Facebooku.

Nasze serwisy:

www.wrk.org.pl , www.marketspoleczny.pl , www.poradyprawne.wrk.org.pl .

Projekt "Wielkopolskie Centrum Ekonomii Solidarnej" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

miejsce: ul. Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. wielkopolskie
organizator: Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych
adres: ul.Bukowska 27/29, 60-501 Poznań, woj. wielkopolskie
tel.: 61 85 30 930, e-mail: biuro@wrk.org.pl
www: http://www.wrk.org.pl 

data publikacji: 2017-09-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!