Spływ rzeką trzech państw
autor(ka): Dominik Dobrowolski
„Straż Niebieskiego Złota” to połączenie spływu kajakowego oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – poznawanie przyrody Nysy Łużyckiej oraz życia społeczności lokalnych, których los nierozerwalnie związany jest z rzeką. Na zakończenie wakacji dwa pierwsze weekendy września spędzamy nad międzynarodową rzeką Nysą.

Kto zatroszczy się o rzekę, której tak wiele zawdzięczamy?

Kto stanie na straży „niebieskiego złota”, bez którego nie ma życia?

„Straż Niebieskiego Złota” to połączenie spływu kajakowego oraz wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych – poznawanie przyrody Nysy Łużyckiej oraz życia społeczności lokalnych, których los nierozerwalnie związany jest z rzeką. Na zakończenie wakacji dwa pierwsze weekendy września spędzamy nad międzynarodową rzeką Nysą.

Każdego wieczoru w miejscowościach, w których zatrzymamy się na noc, czekać będą prelekcje, spotkania ze społecznością lokalną, projekcje filmów na temat wody i przyrody. Bardzo liczymy na to, że międzynarodowy (polsko-czesko-niemiecki) i nietuzinkowy charakter tego wydarzenia pomoże nam nagłośnić sprawę dbania o dobrostan wody w regionie, a także dołączy się do wysiłków w walce z zagrożeniem dla wód rzecznych i podziemnych w okolicy.

Do spływu przyłączył się m.in. Dominik Dobrowolski - wrocławski ekolog i podróżnik, który w swoim kajaku pokonał w ramach "Recykling Rejsów" już ponad 5 tysięcy kilometrów, i który poprowadzi dodatkowe prelekcje dotyczące zaśmiecenia rzek i mórz.

Pierwszy spływ zaczyna się 2 września blisko źródła rzeki w Czechach.

Trasa:

Hradek nad Nysą – inauguracja

Działoszyn – nocleg 2/3 września

Radomierzyce – finał

Drugi spływ startuje 8 września i kończy się 10 września nieopodal ujścia rzeki.

Trasa:

Przysieka – inauguracja

Łęknica – nocleg 8/9 września

Zasieki – nocleg 9/10 września

Gubin – finał

Chcemy, żeby społeczności lokalne z Czech, Niemiec i Polski mieszkające wzdłuż Nysy Łużyckiej świętowały swój odwieczny związek z rzeką i zaprosiły innych do wspólnego celebrowania hojności Nysy Łużyckiej.

Kontekst

Prognozy naukowe są jednoznaczne: w najbliższej przyszłości możemy spodziewać się zmian w bilansie wodnym i w zarządzaniu zasobami wodnymi na terenie dorzecza Nysy Łużyckiej takich jak:

• szczególnie na obszarze nizinnym – obniżenie poziomu wód gruntowych z powodu zmniejszonego zasilania wód podziemnych w wyniku redukcji opadu atmosferycznego, zwiększonego parowania i zasilania wodami powierzchniowymi w okresach suchych w czasie lata

• zmiany właściwości chemicznych i biologicznych wód gruntowych w wyniku wzrostu temperatury wody

• zwiększenie ryzyka dla ekosystemów rzecznych z powodu niskich stanów wód i wzrostu temperatury wody

• redukcja powierzchni, wzrost zamulenia i częstszego wysychanie zbiorników wodnych z powodu zwiększonego parowania i deficytu opadów

• zmniejszenie odpływu powierzchniowego w wyniku zmniejszania się opadu w lecie

• zmniejszenie zasilania zbiorników wodnych • znaczny negatywny klimatologiczny bilans wodny w miesiącach letnich • ryzyko wystąpienia sinic z powodu wzrostu temperatury i dopływu promieniowania słonecznego oraz zmniejszonego zasilania zbiorników w lecie.

Z czego wynikają przewidywane przez naukowców zmiany, czy jesteśmy w stanie je złagodzić i jak możemy zadbać o rzekę oraz społeczności z nią związane – o tym będziemy rozmawiać podczas wieczornych spotkań w Działoszynie, Radomierzycach, Łęknicy, Zasiekach i Gubinie.

Zapraszamy!

wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/370822200000937/

Kontakt: Monika Sadkowska tel. 661 863 993

źródło: https://www.facebook.com/events/370822200000937/
data publikacji: 2017-08-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!