Gdańsk. Szkolenia w projekcie „Stawiamy na rehabilitację i integrację poprzez aktywne wsparcie osób z niepełnosprawnościami"
autor(ka): Magdalena Kokot
Bezpłatne szkolenie dla osób pragnących zostać wolontariuszami osób z dysfunkcja wzroku oraz wszystkich zainteresowanych profesjonalną wielowymiarową pomocą osobie z niepełnosprawnością wzroku. Teoria i praktyka. Zamknij oczy, aby zobaczyć więcej! Gdzie: Gdańsk. Czas trwania: październik - listopad 2017, (5 sobót). Liczba miejsc: 35. Dla kogo? Dla rodziców, opiekunów, kadry i wolontariuszy osób z niepełnosprawnością; dla osób zamieszkałych Gdańsku.

W październiku i w pierwszym tygodniu listopada odbędzie się 5 cykli szkoleń i warsztatów w wymiarze 40 godzin w formie 5 spotkań podczas 5 sobót. Trzy spotkania będą miały charakter szkoleniowy, a 2 pozostałe warsztatowy, tj. bezpośredniego treningu nabytej wiedzy i umiejętności z osobami z niepełnosprawnościami.

Szczegółowy opis działań w ramach projektu:

 1. Tematyka szkoleń:

Poniżej przedstawiamy Państwu w punktach najważniejsze zagadnienia jakie będą prezentowane w trakcie szkoleń. Przedstawienie szczegółowego planu nie jest możliwe ponieważ rodzaj prezentowanych treści będzie też częściowo zależny od ogólnej wiedzy grupy na dany temat.

 1. Pierwszy kontakt z osobą niepełnosprawną;
 2. Funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w życiu społecznym;
 3. Komunikacja z osobą niewidomą i głuchoniewidomą. (kanały komunikacji, zasady komunikowania się);
 4. Wskazania i przeciwskazania do wysiłku fizycznego dla osób z chorobami i wadami wzroku i słuchu;
 5. Dostępne formy aktywności dla osób z uszkodzeniem wzroku i słuchu;
 6. Specyfika poruszania się na tandemach, zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu;
 7. Zasady planowania rajdów rowerowych z uwzględnieniem osób z niepełnosprawnością. Zwrócenie uwagi na bariery architektoniczne, odpowiedni dobór bazy noclegowej;
 1. Tematyka warsztatów:
 1. Warsztaty z zakresu audiodeskrypcji otoczenia dla beneficjentów;
 2. Warsztaty praktyczne - symulacja uszkodzeń wzroku i słuchu;
 3. Panel dyskusyjny, wymiana doświadczeń w zakresie pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Zapisz się! - Pomóż sobie zdobywając wiedzę, aby pomóc innym!!

Rekrutacja: wrzesień 2017 r,
Więcej informacji: https://drive.google.com/file/d/0B7qknKBOzP0TQmhKTUliRHdBMXM/view?usp=sharing

https://web.facebook.com/otwartyswiatdlawszystkich/

miejsce: Gdańsk, woj. pomorskie
organizator: Fundacja Owarty Świat dla Wszystkich
adres: J. Dąbrowskiego 71, 82-200 Malbork, woj. pomorskie
tel.: +48 609-633-723, e-mail: otwartyswiatdlawszystkich@gmail.com
www: http://otwartyswiatdlawszystkich.org/ 

data publikacji: 2017-08-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!