Wierzbica. Warsztaty inwentaryzacyjno-remontowe poświęcone ratowaniu historycznego cmentarza
autor(ka): Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka"
Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka" zaprasza wolontariuszy na bezpłatne warsztaty inwentaryzacyjno-remontowe poświęcone ratowaniu historycznego cmentarza w Wierzbicy, w gm. Lubycza Królewska na Południowym Roztoczu. Zajęcia będą prowadzone do 30 lipca 2017 r.

Zapewniamy wyżywienie, nocleg, zwrot kosztów przejazdu. Miejscem noclegu jest dawny internat Zespołu Szkół Rolniczych w Lubyczy Królewskiej. W jego ramach będziemy zabezpieczali z użyciem wybranych technik konserwatorskich nagrobki bruśniańskie / józefińskie.

Od uczestników nie wymagamy doświadczenia, a jedynie chęci do całodziennej pracy fizycznej, nauki i społeczno-kulturowej otwartości umysłu. Po uprzednim zgłoszeniu swojego udziału pod nt tel. 695 664 806 prosimy o zabranie ze sobą turystyczny (górski) ekwipunek i wyposażenie na każdą możliwą latem w górach pogodę (upał, ulewa, chłód): buty, kurtkę przeciwdeszczową, nakrycie głowy, zmienną odzież, ubranie przeznaczone do pracy, latarkę i co uważa za niezbędne. Podczas warsztatu na cmentarzu wykonujemy następujące czynności: odkopujemy nagrobki, czyścimy, sklejamy połamane elementy, stawiamy, impregnujemy, dokumentujemy to, co robimy.

Warsztaty są częścią projektu Stowarzyszenia "Ziemia Wierzbicka" pt. "Tradycja kamieniarska południowego Roztocza - zabezpieczenie historycznych nagrobków na cmentarzu w Wierzbicy", sfinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach Programu "Kultura ludowa i tradycyjna".

Sposób realizacji zadania:

Cele zadania:

• zapoznanie z zanikłym rzemiosłem – artystycznym kamieniarstwem ludowym, z wybranymi technikami kamieniarskimi,

• inwentaryzacja zabytków ruchomych regionu (nagrobków – świadectw dawnej świetności lokalnego kamieniarstwa ) celem późniejszego w przyszłości (po rewitalizacji całego cmentarza) wpisania obiektów na listę zabytków,

• inwentaryzacja zabytku nieruchomego – fundamenty nieistniejącej cerkwi w Wierzbicy celem późniejszego odtworzenia ich linii,

• wykształcenie wrażliwości na zabytek i konieczność jego zachowania wśród młodzieży lokalnej, mieszkańców i władz,

• przybliżenie młodzieży i lokalnej społeczności dziedzictwa wielokulturowego regionu (materialnego i duchowego), promowanie tego dziedzictwa, poznanie kultury niegdysiejszych grup etnicznych lokalnych Ukraińców,

• promowanie dobrych relacji na linii mniejszość – większość i postaw opartych na tolerancji, współpracy, wzajemnej trosce.

Wierzbica to wieś o ciekawej historii. Najstarsze wzmianki o Wierzbicy pochodzą z XIV wieku. W XVIII wieku była własnością pochodzącej z Grecji rodziny Paparów. Jako posag przeszła w ręce Lityńskich. W 1846 r. Stefan Jan Lityński wybudował murowany dwór. Pod koniec XIX wieku Wierzbica przeszła, w wyniku małżeństwa, w ręce rodziny Romerów, którzy byli właścicielami majątku do wybuchu II wojny światowej. Gospodarstwo ziemskie (dwór) w Wierzbicy (dawniej w gminie Uhnów, woj. zamojskie, obecnie w gm. Lubycza Królewska, woj. lubelskie) w 1939 r. liczyło 861 ha użytków rolnych, w tym 30 ha łąk, l ha parku oraz stawy hodowlane. Ostatnim właścicielem majątku był Stefan Romer. Majątek w całości przejęty został na rzecz skarbu państwa w 1945 r. Do dnia dzisiejszego zachował się zniszczony dwór, podupadły park, fundamenty cerkwi oraz cmentarz dostojnie i nieprzerwanie świadczący o wspaniałej i bogatej historii wsi.

Wierzbica była wsią zróżnicowaną demograficznie i kulturowo. Wieś była zamieszkana przez 1.816 osób ( w tym 28 Polaków, 32 Żydów, część ludności niemieckiej zasymilowanej). W latach 30.działały tu czytelnia „Proświta”, Kasa Stefczyka, spółdzielnia, teatr, dom ludowy. Tutejsza szkoła dwuklasowa prowadziła lekcje w języku ukraińskim, podobnie zresztą jak jednoklasowa w przysiółku Wólka (Wilka).

Celem SZW jest kompleksowa dokumentacja i ochrona kultury duchowej / materialnej społeczności niegdysiejszej Wierzbicy. Adres strony internetowej http://www.ziemiawierzbicka.org/

organizator: Stowarzyszenie "Ziemia Wierzbicka"
adres: Górna 5, 14-520 Pieniężno, woj. WN

data publikacji: 2017-07-21
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!