Wrocław. Bezpłatny warsztat „Dobry Wolontariat - standardy współpracy z wolontariuszami”
autor(ka): Radosław Bednarski (RCWIP) (red. dolnoslaskie.ngo.pl)
Jak skutecznie współpracować z wolontariuszami? Jakie obowiązki wobec wolontariusza ma organizacja pozarządowa? Kiedy organizacja jest zobowiązana opłacić wolontariuszowi ubezpieczenie? Jak skutecznie pozyskać i zatrzymać wolontariusza w organizacji? Jeżeli szukasz odpowiedzi na te oraz inne pytania dot. wolontariatu, przyjdź 7 czerwca na bezpłatny warsztat i dowiedz się, jak skutecznie współpracować z wolontariuszami!

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych zaprasza wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami oraz zamierzających dopiero rozpocząć taką współpracę na bezpłatny warsztat dot. standardów współpracy z wolontariuszami.

Zakres warsztatu to m.in.:
- standardy współpracy z wolontariuszami,
- aspekty formalno-prawne wolontariatu w organizacji,
- jak przygotować się do przyjęcia wolontariuszy w organizacji,
- korzyści z zaangażowania dla organizacji i wolontariusza,
- metody pozyskiwania wolontariuszy,
- standard zarządzania pracą wolontariuszy, - motywowanie wolontariuszy, - Dobry Wolontariat, czyli jak zostać Organizacją Przyjazną Wolontariuszom.

TERMIN: 7 czerwca 2017 (środa) GODZINA: 9.00 – 16.00 MIEJSCE: Wrocław (dokładne miejsce zostanie podane osobom zakwalifikowanym w późniejszym terminie)

TRENER: Radosław Bednarski - Doradca ds. zakładania i funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz wolontariatu, redaktor serwisu regionalnego portalu ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl, koordynator Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu organizowanego przez Partnerstwo na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku "Razem dla Wolontariatu". Koordynator ogólnopolskiego programu "Dobry Wolontariat". Trener antydyskryminacyjny oraz z zakresu wolontariatu.

Aby wziąć udział w warsztacie należy wypełnić i wysłać zgłoszenie poprzez specjalny formularz internetowy dostępny TUTAJ.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 2 czerwca 2017 r.

Uczestnicy zostaną poinformowani o zakwalifikowaniu się na szkolenie drogą e-mailową.

Uczestnictwo w warsztacie jest bezpłatne. Organizatorzy zapewniają materiały szkoleniowe oraz ciepły posiłek i poczęstunek kawowy podczas zajęć. Uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszty dojazdu oraz ewentualnego noclegu.

Warsztat będzie prowadzony interaktywnymi metodami warsztatowymi i przeznaczony jest dla wszystkich chętnych przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji publicznych z terenu województwa dolnośląskiego.

Warsztat jest organizowany w ramach projektu „Skuteczne Efektywne Aktywne NGO – krok naprzód” współfinansowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Szczegółowych informacji udziela:
Radosław Bednarski tel. 74 665 11 11, 693 145 674 e-mail:

LICZBA MIEJSC JEST OGRANICZONA!

organizator: Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych
adres: ul. Mennicza 1, 50-079 Wrocław,

data publikacji: 2017-05-25
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!