Zostań OPP z poradnik.ngo.pl
autor(ka): oprac. red. poradnik.ngo.pl
Dopiero co rozliczaliśmy się z urzędem skarbowym i przekazywaliśmy 1% organizacjom pożytku publicznego. 1% - czy to jedyna korzyść ze statusu pożytku? A może moja organizacja też mogłaby zostać OPP, korzystać z alokacji i innych przywilejów! Ale jak? Na początek sprawdź informacje zebrane w PORADNIK.NGO.PL.
Nie przegap WEBINARIUM: Jak zostać OPP?


Organizacje pozarządowe mogą, niezależnie od swojej formy prawnej (niezależnie od tego czy są fundacją, stowarzyszeniem, w tym stowarzyszeniem zwykłym, klubem sportowym, organizacją kościelną), starać się o uzyskanie dodatkowego statusu – statusu organizacji pożytku publicznego. Organizacje, które go uzyskały nazywamy organizacjami pożytku publicznego (w skrócie OPP).

Przepisy o statusie pożytku wprowadziła ustawa z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, tekst ustawy w AKTY PRAWNE w serwisie poradnik ngo.pl.

Jak zostać organizacją pożytku publicznego

Mamy w naszej organizacji kolegialny organ kontroli wewnętrznej – komisje rewizyjną. Bardzo pilnujemy obowiązków dotyczących sprawozdań, a nawet staramy się robić w tym zakresie więcej niż trzeba (np. upubliczniać je na naszych stronach). Oczywiście działamy w sferze pożytku, jak zresztą większość organizacji w Polsce, i robimy to aktywnie już od kilku lat. Spełniamy też inne warunki z ustawy o pożytku (zobacz: Kto i na jakich warunkach może otrzymać status OPP?). Jesteśmy, czy nie jesteśmy OPP?

Status OPP – tylko po rejestracji w sądzie

Status OPP uzyskuje się na wniosek. Oznacza to, że organizacja pozarządowa zainteresowana uzyskaniem statusu musi wystąpić do sądu rejestrowego (KRS) o jego nadanie. KRS zbada, czy rzeczywiście organizacja pozarządowa spełnia wszystkie warunki.

Nie tylko 1%

Fundacje i stowarzyszenia ze statusem pożytku kojarzone są głównie jako beneficjenci jednego procenta. Ale przywileje OPP nie ograniczają się do możliwości korzystania z mechanizmu alokacji. Przykładem takiego mniej znanego przywileju jest zwolnienie z podatku od nieruchomości. Warto o tym przypomnieć, tym bardziej, że… sama świadomość bycia płatnikiem tego podatku wśród organizacji też nie jest powszechna.

Chcesz znać pozostałe korzyści z bycia organizacją pożytku? Zobacz: Przywileje OPP

Obowiązki sprawozdawcze organizacji pożytku

Jednym z najważniejszych obowiązków organizacji pożytku jest obowiązek zamieszczania sprawozdań w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Od tego, czy organizacja pożytku zamieści sprawozdanie i czy zrobi to w terminie zależy, czy znajdzie się na liście uprawnionych do otrzymywania 1% za dany rok.

Wyjątkowo mogą zbierać 1% przed publikacją sprawozdania organizacje pożytku, które dopiero co uzyskały status (zobacz, jak tę sytuację opisywaliśmy w przypadku listy uprawnionych za 2016 r.: Chcesz zbierać 1 procent? Uzyskaj status OPP do 30 listopada).

więcej o obowiązkach: Obowiązki OPP


Organizacje pozarządowe mogą rejestrować status pożytku od kilkunastu lat. Tyle działają już przepisy ustawy o działalności pożytku. Czy należy dokonać ich przeglądu i zweryfikować wyobrażenia ustawodawcy z 2003 r.? ZOBACZ DEBATĘ w portalu ngo.pl: "Czy z pożytku jest pożytek?".


zobacz też:
Rok po nowelizacji pożytku. Jakie zmiany? Przypominamy [film]


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.
źródło: inf. własna (poradnik.ngo.pl)
data publikacji: 2017-05-04
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!