Cztery siły, jeden pomysł
autor(ka): Magdalena Sauermann
W ostatni czwartek marca cztery aktywne liderki z powiatu czarnkowsko-trzcianeckiego zorganizowały Kawiarenkę Obywatelską, której tematem przewodnim był „Wolontariat pracowniczy jako narzędzie współpracy z organizacjami pozarządowymi i placówkami oświatowymi”.

Spotkanie rozpoczęło się od przedstawienia inicjatorek spotkania tj.: Ewy Kozłowicz – kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnkowie, członkini Stowarzyszenia „Wspólna Przyszłość w Czarnkowie oraz Stowarzyszenia „Powiatowe Centrum Mediacji” w Czarnkowie, Ewy Matuszczak – prezes Stowarzyszenia Rozwoju Lokalnego DYNIA, wiceprezes Fundacji Edukacji i Rozwoju CENTRUM WSZECHŚWIATA, skarbnika STOWARZYSZENIA INICJATYW NIEZWYKŁYCH, Renaty Krygowskiej – specjalisty pracy socjalnej, organizatorki społeczności lokalnej oraz Magdaleny Sauermann – prezes Stowarzyszenia Aktywności Lokalnej RABARBAR, opiekuna grupy i koordynatora Liliany Helwich.

Wszystkie panie mają na swoim koncie bagaż doświadczeń społecznych, nieustannego rozwoju i wciąż nowych pomysłów na zmianę rzeczywistości w społeczności lokalnej, w swoich środowiskach i z pasją realizują swoje plany. Po ukończeniu cyklu szkoleń "Akademia Liderów Społecznych", organizowanych przez Fundację NIWA Edukacji i Rozwoju, postanowiły podjąć wspólną pracę na rzecz swojego regionu.

Podczas spotkania podzielono się poglądami na temat doświadczeń organizacji pozarządowych w prowadzeniu akcji społecznych, jak również rozpoznano środowisko biznesu oraz inicjatywę wolontariatu pracowniczego w Philips Lighting Poland w Pile za sprawą prelegentki pani dr Magdaleny Tarnowskiej. Firma z 25-letnim doświadczeniem realizuje program pod hasłem ,,InicJaTyWy z Philipsem”, który ma na celu budować markę w społecznościach lokalnych, poprzez bycie bliżej ludzi i reagowanie na ich potrzeby. W XV edycji programu wybrano 85 projektów do realizacji na łączną kwotę 130 tys. zł, dzięki temu brało udział 300 wolontariuszy z firmy PHILIPS. Program wsparł przedszkola w nowy sprzęt, a nawet zaktywizował kobiety po przebytym raku piersi. Poprzez wsparcie tego typu działań, pracownicy utożsamiają się z firmą, a rozwój kadrowy rośnie.

Swoim doświadczeniem w dziedzinie współpracy organizacji pozarządowych z biznesem podzieliła się prezes Fundacji NIWA Justyna Schaefer-Kurkowiak.

Pomimo tego, że w powiecie czarnkowsko-trzcianeckim organizacje pozarządowe dość dzielnie z energią i otwartością realizują społeczne inicjatywy przy współpracy z biznesem, to jednak trzeba przyznać, że wolontariat pracowniczy nie jest dostatecznie rozwinięty. Analizując inicjatywy społeczne wśród biznesu, pojawił się projekt zorganizowany przez Firmę Dora Metal pt. ,,Wyzwól społeczną energię” wspierający m.in. organizacje pozarządowe. Mamy jednak nadzieję, że taka forma wolontariatu będzie niebawem podejmowana przez coraz więcej firm.

Spotkanie upłynęło w bardzo miłej i serdecznej atmosferze, a dyskusje toczyły się zarówno w trakcie, jak i po spotkaniu. Można je jednoznacznie uznać za bardzo udane, a jest w tym ogromna zasługa licznie przybyłych gości. Cieszymy się, że mogliśmy zaprosić tak duże grono osób.

Kawiarenka obywatelska zorganizowana została w ramach projektu "Do Startu! Gotowi? Start" współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

źródło: Fundacja NIWA
data publikacji: 2017-04-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!