Konkurs dotacyjny: Wsparcie działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Zarząd Województwa Dolnośląskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wsparcia działań na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w 2017 r., w tym na wsparcie zadań publicznych finansowanych ze środków pochodzących ze źródeł zewnętrznych i realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz inne, uprawnione podmioty. Oferty należy składać do 31 marca 2017 r.

Oferty należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Kancelaria Ogólna ul. Walońska 3-5, parter 50-413 Wrocław,

z dopiskiem na kopercie „Wydział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi – Konkurs na działania obywatelskie. Zadanie nr ……”

od poniedziałku do piątku w godz. 7.30–15.30

Decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
data publikacji: 2017-03-14
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!