Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2017. Ruszył nabór Animatorów Lokalnych w woj. lubelskim
autor(ka): Wojciech Dec
Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych (FLOP), w ramach projektu „Lubelskie Lokalnie Mikrodotacje FIO 2” dofinansowanego z Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, poszukuje Animatorów Lokalnych w każdym z 12 powiatów w woj. lubelskim (m. Lublin, m. Biała Podlaska, bialskiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, łukowskiego, parczewskiego, puławskiego, radzyńskiego, ryckiego).

Nabór Animatorów Lokalnych w pozostałych powiatach woj. lubelskiego prowadzi Fundacja Fundusz Lokalny Ziemi Biłgorajskiej (kontakt: , www.lubelskielokalnie.lbl.pl).

Projekt dotyczy udzielenia mikrodotacji w wysokości 1500 zł - 5000 zł dla małych organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych z woj. lubelskiego. Poza tym beneficjenci programu grantowego otrzymają wsparcie: animacyjne, konsultacyjne i szkoleniowe.

Animatorzy Lokalni będą mieli możliwość rekomendowania wniosków/wnioskodawców ze swojego powiatu (co będzie miało wpływ na ocenę merytoryczną danego projektu). Animatorzy lokalni będą też mogli składać własne wnioski na konkurs. Z Animatorami lokalnymi będą podpisane umowy wolontariackie, w tym będzie przysługiwać im pokrycie kosztów przejazdów do wysokości 200 zł.

Animatorzy lokalni z powyższych 12 powiatów wezmą udział w szkoleniu w dn. 16 marca 2017 r. w Lublinie w Biurze FLOP przy Al. Racławickie 22. Zakres szkolenia będzie obejmował m.in. zapoznanie się z regulaminem konkursu oraz wytycznymi przygotowania wniosków o przyznanie minigrantów.

Swoje kandydatury można przesyłać do dn. 13 marca 2017 r. pocztą elektroniczną: . W e-mailu proszę napisać kilka słów o sobie, podać kontakt (tel., e-mail) oraz nazwę powiatu. Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy po jednej osobie z każdego powiatu. W szczególności szukamy osób związanych w swoich powiatach z lokalnymi organizacjami pozarządowymi, aktywnymi grupami nieformalnymi i samorządem.

Więcej informacji na stronach:

www.flop.lublin.pl/pages/posts/lubelskie-lokalnie-mikrodotacje-fio-2-1073.php

www.lubelskielokalnie.lbl.pl

miejsce: Al. Racławickie 22, 20-037 Lublin, woj. lubelskie
organizator: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
adres: Krakowskie Przedmieście 53, 20-076 Lublin, woj. LU
tel.: 81 534 70 04, faks: 81 534 70 04
e-mail: biuro@flop.lublin.pl
www: http://www.flop.lublin.pl 
źródło: Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych
data publikacji: 2017-03-08
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!