Otwarty konkurs ofert na działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Prezydent Lublina ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego „działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”, skierowanego do mieszkanek i mieszkańców Lublina, organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, zwanych dalej "organizacjami", działających na terenie Miasta Lublin.

W ramach realizacji zadania preferowane będą projekty przybliżające mieszkańcom i mieszkankom Lublina ideę Budżetu Obywatelskiego. W ramach działań można, w szczególności:

  1. Przybliżyć zasady lubelskiego Budżetu Obywatelskiego;
  2. Zachęcić mieszkańców i mieszkanki do składania projektów w lubelskim Budżecie Obywatelskim;
  3. Stworzyć mechanizm sprzyjający pisaniu projektów do lubelskiego Budżetu Obywatelskiego popieranych przez szerokie grono osób mieszkających w Lublinie;
  4. Zachęcić mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w głosowaniu w lubelskim Budżecie Obywatelskim, ze szczególnym uwzględnieniem głosowania za pomocą internetu.

Oferty należy wypełnić i złożyć w wersji elektronicznej za pomocą platformy internetowej „WITKAC” udostępnionej na stronie www.witkac.pl oraz w wersji papierowej, po wydrukowaniu z platformy Witkac. Wersję papierową oferty, podpisaną przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta lub oferentów należy złożyć osobiście w Biurze Partycypacji Społecznej, ul. Bernardyńska 3, 20-109 Lublin (decyduje data wpływu) lub za pośrednictwem poczty na adres: Biuro Partycypacji Społecznej ul. Bernardyńskiej 3 20-109 Lublin (decyduje data wpływu).

Termin składania ofert upływa 14.03.2017 r. (wtorek) o godzinie 15:30.

Szczegółowe informacje na stronie lublin.eu

źródło: lublin.eu
data publikacji: 2017-02-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!