Konkurs dotacyjny: Działalność klubów seniora w 2017 roku – II edycja
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. Działalność klubów seniora w 2017 roku – II edycja. Oferty należy składać do 20 lutego 2017 r.

Zadanie objęte konkursem polegać ma na organizowaniu i prowadzeniu działań na rzecz wrocławskich seniorów poprzez:
1. Integrację i aktywizację środowiska seniorów.
2. Edukację zdrowotną oraz promocję aktywnego i zdrowego stylu życia, w tym m.in. organizację i realizację zajęć sportowych.
3. Podejmowanie inicjatyw lokalnych o charakterze integracyjnym, w tym m.in. integracja osób samotnych w wieku senioralnym oraz promocja postaw sąsiedzkich.
4. Rozwój wolontariatu osób starszych, w tym m.in. wolontariatu towarzyszącego polegającego na odwiedzaniu i spędzaniu czasu z osobami samotnymi w wieku senioralnym.
5. Stymulowanie potrzeb poznawczych oraz nabywanie nowych umiejętności ułatwiających funkcjonowanie we współczesnym świecie, m.in. poprzez organizowanie i realizację szkoleń, warsztatów, zajęć tematycznych.
6. Wspieranie aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym, m.in. poprzez udział w wydarzeniach kulturalnych, wykładach, zajęciach artystycznych, itp.
7. Zagospodarowanie czasu wolnego.

Proponowane działania mają służyć integracji środowiska seniorów oraz poprawie jakości ich życia. Adresatami działań realizowanych w ramach zadania są mieszkańcy dzielnicy Pawłowice.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Wrocławia
data publikacji: 2017-01-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!