Wypełnij kwestionariusz – przyjdź na śniadanie, wygraj koszulki dla swoich wolontariuszy
autor(ka): Dariusz Pietrowski
Włącz się w stworzenie narzędzi ułatwiających pracę z wolontariuszami. W ramach programu ERASMUS+ Centrum Wolontariatu w Warszawie wraz z partnerami z pięciu krajów podejmuje próbę opracowania narzędzi ułatwiających organizowanie i zarządzanie wolontariatem. Dołóż swoje trzy grosze!

Wypełnij kwestionariusz – przyjdź na śniadanie, wygraj koszulki dla swoich wolontariuszy.

Z pozoru te niewiele mające ze sobą wspólnego hasła tworzą jednak całość i stanowią zarazem zaproszenie do udziału w 15-minutowym badaniu (ankieta) dla osób odpowiedzialnych za organizację i rozwijanie wolontariatu.

Ankieta jest adresowana do przedstawicieli instytucji, organizacji i placówek rozumianych szeroko jako „instytucje socjalne”, tj. działające bezpośrednio lub pośrednio w szeroko rozumianym obszarze działań socjalnych na rzecz osób i środowisk wymagających wsparcia. Badanie jest elementem międzynarodowego projektu SoVol* (Erasmus +). W ramach projektu sześć europejskich NGO (w tym Centrum Wolontariatu z Warszawy) podejmą próbę przygotowania narzędzi, ułatwiających angażowane i współpracę z wolontariuszami. Dzięki tym rozwiązaniom mamy nadzieję, pomożemy usprawnić współpracę z wolontariuszami, a tym samym możliwy będzie wzrost efektywności świadczenia usług i podejmowanych działań.

Pierwszym krokiem ww. projektu jest zebranie informacji w zakresie obecnej współpracy z wolontariuszami w krajach partnerskich (realizujących projekt). Niniejszy kwestionariusz bada trendy i prawidłowości – nie zaś rezultaty i efekty ww. współpracy. Badanie zajmie do 15 minut.

Wszystkie osoby, które wypełnią ankietę, zaproszone zostaną w połowie lutego 2017 r. do Centrum Wolontariatu w Warszawie na śniadanie z wolontariatem, w czasie którego będziemy mogli porozmawiać o potrzebach w zakresie organizowania wolontariatu, oczekiwaniach w stosunku do Centrum Wolontariatu, pomysłach na wspólne działania w roku 2017.

Dodatkowo jedna z organizacji wygra (w drodze losowania) możliwość zaprojektowania koszulek dla swoich wolontariuszy. Koszulki takie (max. 15 sztuk) zostaną dla niej nieodpłatnie wykonane.

Ankieta on-line dostępna jest do dnia 6 lutego br. i znajduje się pod adresem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3BFQIMBgMSi_zFC93HQc3aVKsf15jZqgy9jA-OgcaH0eS9Q/viewform

Zapraszamy

* Projekt „Budowanie potencjału sektora społecznego, poprzez rozwój programów współpracy z wolontariuszami w instytucjach socjalnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej” realizowany jest w partnerstwie w okresie wrzesień 2016 – sierpień 2019 i współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus +. Nr. umowy: 16/1/KA204/22920

miejsce: Nowolipki 9b, 02-776 Warszawa, woj. mazowieckie
organizator: Centrum Wolontariatu w Warszawie
adres: Nowolipki 9b, 02-776 Warszawa, woj. Mazowieckie
tel.: 22 635 27 73, e-mail: pietrowski@wolontariat.org.pl
www: http://wolontariat.org.pl 
źródło: Centrum Wolontariatu
data publikacji: 2017-01-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!