Wolontariusze z pełną kulturą w Lublinie
autor(ka): Wojciech Piesta, lublin.ngo.pl
Wrzesień to czas naboru do projektu “Wolontariusz Kultury”. To świetna szansa dla osób, które chcą zaangażować się w życie miasta, interesują się kulturą lub po prostu czują potrzebę działania i pomagania w organizowaniu ciekawych projektów pod okiem specjalistów.
Czym jest “Wolontariusz Kultury”?

To bezpłatny projekt organizowany przez lubelskie Warsztaty Kultury, które niezwykle cenią współpracę z wolontariuszami. Jego początków możemy doszukiwać się w czasach, kiedy Lublin walczył o miano Europejskiej Stolicy Kultury 2016. Niestety, miasto zajęło w konkursie drugie miejsce, ale wytworzyła się wtedy tak silna energia ludzka, która działa do dziś i tylko powiększa swoją moc.

Warsztaty Kultury przekładają tę moc na realne działania. Dostrzegają potrzebę działania ludzi, ale też odpowiedniego traktowania przez instytucje i przygotowywania wolontariuszy do roli ambasadorów miasta, kiedy będą poza Lublinem.

W tym celu instytucja stwarza młodym, ale też starszym ludziom przestrzeń do rozwoju. Tą przestrzenią jest kultura. Spotkania, warsztaty oraz inne okazje do współpracy są okazją do integracji zespołów i tworzenie nowych pokoleń ludzi zaangażowanych w działania kulturalne w mieście.

Program jest zatem skierowany do osób, które pragną współpracować wolontariacko z Warsztatami Kultury w Lublinie, poznawać kulturalny potencjał miasta oraz rozwijać swoje kompetencje związane z działalnością kulturalną.

Jaki w tym cel?

Na stronie Warsztatów Kultury dowiadujemy się, że głównym celem programu jest aktywizacja mieszkańców Lublina w wieku od 16 do 75 lat, rozbudowa zaplecza wolontariackiego Warsztatów Kultury w Lublinie oraz miasta i regionu, podniesienie poziomu wiedzy o wolontariacie i jego znaczeniu w kontekście budowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.

Program działa z sukcesami od ponad sześciu lat, co daje pracownikom Warsztatów szansę, aby przyglądać mu się z perspektywy czasu i wprowadzać zmiany zgodne z oczekiwaniami wolontariuszy i pracowników lokalnego sektora kultury.

Program zakłada realizację warsztatów i praktyk dla osób zainteresowanych działalnością wolontariacką, wspomaga sprawną realizację wydarzeń kulturalnych, podnosi jakość obsługi sektora kultury w mieście i regionie, pomaga w poszukiwaniu, tworzeniu i wprowadzaniu nowych rozwiązań w działalności kulturalnej, stwarza warunki do nauki, rozwoju i pracy dla wolontariuszy chcących przyczynić się do rozwoju miasta i zachęcenia mieszkańców Lublina do aktywnego udziału w życiu kulturalnym.

Program daje wszystkim uczestnikom szansę na: poznanie całego zespołu Warsztatów Kultury i kompleksowe przygotowanie się do pomocy przy organizowanych wydarzeniach, co umożliwia w przyszłości skierowanie do bardziej wymagających i satysfakcjonujących zadań.

Zapytaliśmy Katarzynę Pudło, koordynatorkę programu, kim są ludzie, którzy chcą zostać wolontariuszami i jakie są ich pobudki:

– Pobudki są bardzo różnorodne. W zasadzie można wyliczyć pełen wachlarz motywacji. Czasem to najbardziej prozaiczna rzecz, czyli zaświadczenie do stypendium. Pozytywne jest to, że osoby, które przyszły tylko po „papierek” w większości do nas wracają i chcą pomagać dalej. Coś ich przyciąga.
Są ludzie bardzo wierni konkretnym wydarzeniom i raz w roku zostają wolontariuszami, żeby być bliżej nich. Są ludzie, którzy kochają być aktywni – lubią pracować z ludźmi, rozwijać się, uczyć czegoś nowego. Takich wolontariuszy mamy do dyspozycji od wiosny do końca jesieni, czyli właściwie przez cały sezon.
Jest też grupa, która wykorzystuje wolontariat jako rodzaj „terapii psychologicznej”. Te osoby pomalutku otwierają się na kontakt z drugim człowiekiem, przełamują swoje opory.
Ostatnia grupa to tacy, którzy doskonale wiedzą, że dzięki wolontariatowi mogą doskonalić swoje umiejętności marketingowe, językowe, organizacyjne, przywódcze i wiele innych. Naturalnie dużo zależy od obszaru wolontariatu, bo innymi pobudkami będą kierować się ludzie, którzy przychodzą do nas, czyli instytucji, która zajmuje się głównie kulturą, a innymi ci, których interesuje wolontariat społeczny, który jest w Polsce najpopularniejszy.

Nie będziesz robić kawy

“Wolontariusz Kultury” to program, który nie powstał po to, żeby instytucja zyskała dostęp do taniej siły roboczej. Wręcz przeciwnie. Zaangażowanie i duży nakład środków sprawia, że wolontariusze czują, że to program stworzony dla nich i z myślą o ich rozwoju. Prowadzący szkolenia to osoby związane od lat z działalnością kulturalną w Lublinie i regionie. Są to pracownicy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych posiadający praktyczne doświadczenie w organizacji wydarzeń kulturalnych o randze lokalnej, regionalnej i międzynarodowej, pracy z wolontariuszami, a także szeroką wiedzę na temat wszelkich działań kulturalnych odbywających się na terenie Lublina i regionu. Trenerzy często swoje pierwsze doświadczenia przydatne w pracy zdobywali podczas działań wolontariackich.

Uczestników czekają dwa moduły:

Moduł szkoleniowy – składa się ze szkoleń i spotkań, dzięki którym uczestnicy projektu zyskają rozległą wiedzę w dziedzinach niezbędnych do sprawnej pracy w sektorze kultury. Przewidywane są szkolenia o tematyce:

● Kulturalna Mapa Lublina (czyli co warto wiedzieć o historii i dziedzictwie kulturowym Lublina);

● Prawa i obowiązki wolontariuszy;

● Komunikacja i praca w grupie;

● Sztuka wystąpień publicznych i autoprezentacja;

● Narzędzia internetowe pomocne w pracy w kulturze;

● Obsługa i rozwój widowni;

● Techniki animacji w kulturze (z uwzględnieniem tematu: jak opiekować się dziećmi i młodzieżą podczas wydarzeń kulturalnych);

● III sektor – jako ścieżka rozwoju dla aktywnych;

● Narzędzia ewaluacyjne;

● Podstawy obsługi technicznej i logistycznej wydarzeń kulturalnych;

Moduł praktyczny – wszyscy uczestnicy projektu będą mieli okazję wziąć udział w organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie wydarzeniach kulturalnych w przestrzeni miasta. Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach – takich jak chociażby Noc Kultury, Wschód Kultury – Inne Brzmienia, Carnaval Sztukmistrzów czy Jarmark Jagielloński – jest dla wszystkich uczestników programu wspaniałą okazją do zmierzenia się ze specyfiką organizacji festiwali oraz współpracy z profesjonalnymi animatorami i managerami podczas całorocznej pracy przygotowawczej do „sezonu letniego”, czy też podczas realizacji autorskich programów edukacyjnych i artystycznych.

Harmonogram projektu:

Terminy spotkań i organizacja programu: Uczestnicy projektu będą brać udział w warsztatach w trybie weekendowym od 8 października 2016 do 31 sierpnia 2017 (od 1 do 2 spotkań w miesiącu, w wymiarze od 4 do 8 godzin, w rozumieniu, że 1 godzina lekcyjna to 45 minut). W spotkaniach będzie uczestniczyła cała grupa, natomiast warsztaty będą prowadzone w dwóch mniejszych grupach warsztatowych. Warunkiem ukończenia programu i otrzymania dyplomu jest:

● Udział w zajęciach (przynajmniej 80% zajęć).

● Udział w co najmniej dwóch wydarzeniach kulturalnych, realizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie, w charakterze wolontariusza w trakcie trwania programu (zgodnie z informacjami podanymi w ankiecie rekrutacyjnej), w minimalnym wymiarze 40 godzin.

Rekrutacja trwa od 8 do 30 września 2016. Online można zgłaszać się pod tym linkiem: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfv93FnQaI4E2w-cReDMKVanIgewt7vnNhh4K-oVEPpTCotOQ/viewform

Więcej informacji o programie pod adresem: http://www.warsztatykultury.pl/projekty/wolontariusz-kultury

źródło: lublin.ngo.pl
data publikacji: 2016-09-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!