Zbliża się V Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej to czas nawiązywania partnerstwa, zawierania nowych inicjatyw lokalnych, transgranicznych, międzyregionalnych i międzynarodowych. Jak co roku weźmie w nim udział ok. 1000 uczestników z kilkunastu państw Europy. KIEW 2016 odbędzie się w dniach 29 września – 1 października 2016 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Artura Grottgera 2.

Podczas Międzynarodowej Giełdy Partnerów i Grantodawców zaproszeni goście będą mogli wymienić się swoim doświadczeniem. W trakcie Kongresu spotykają się osoby z różnych sektorów i obszarów działania – od urzędników państwowych, intelektualistów, dyplomatów, po działaczy samorządowych, przedsiębiorców oraz przedstawiciele kultury i sztuki.

Eksperci i praktycy będą dyskutować nad bieżącymi wyzwaniami dla Europy w dwunastu liniach programowych: „Decentralizacja władzy”, „Modele pojednania”, „Bezpieczeństwo w Europie Wschodniej”, „Nauka i edukacja”, „Pomoc humanitarna”, „Społeczeństwo obywatelskie”, „Turystyka”, „Dziedzictwo”, „Decentralizacja kultury”, „Zrównoważony transport”, „Relacje biznesowe” oraz „Konteksty”

Tegoroczny Kongres koncentruje się wokół zjawiska decentralizacji, roli bezpieczeństwa i potrzeby szukania modeli pojednania. Oprócz zagadnień związanych z doświadczeniami transformacji systemowych, uczestnicy wydarzenia będą debatowali nad migracjami i ich wpływowi na obecną sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej. Obrady obejmą m.in. zagadnienia: roli mediów, szukania dróg przezwyciężania konfliktów, praw człowieka, refleksji nad pozytywnymi postawami ludzkimi (Ukraińcy ratujący Polaków podczas zbrodni wołyńsko-galicyjskiej, Sprawiedliwi wśród Narodów Świata), a także wielopłaszczyznowych możliwości dbałości o najbliższą przestrzeń życiową (zielony budżet obywatelski czy transport miejski).

Panelom dyskusyjnym będą towarzyszyć wizyty studyjne na terenie miasta Lublin, wystawy, pokazy filmowe, prezentacje oraz spotkania z intelektualistami i artystami z różnych części Europy. Wspólnie uczcimy 25-lecie niepodległości Armenii, Ukrainy i innych państw obszaru postsowieckiego.

Więcej szczegółów na http://kongres.lublin.eu

źródło: lublin.eu
data publikacji: 2016-09-23
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!