Warszawa. Warsztaty w projekcie „Akademia Edukacji Globalnej"
autor(ka): Ewa Dargiewicz-Greczuszkin
Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja zaprasza do udziału projekcie wolontariuszy/ wolontariuszki organizacji pozarządowych z terenów wiejskich i małych miast woj. mazowieckiego. Oferujemy darmowe szkolenie z noclegiem i wyżywieniem w Warszawie z zakresu edukacji globalnej, przekażemy także mikrogranty na realizację projektu w szkołach podstawowych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej pod hasłem "Razem dla Pokoju".

Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja rozpoczyna rekrutację do projektu „Akademia Edukacji Globalnej” – edukatorzy i edukatorki dla pokoju i bezpieczeństwa na świecie”. W ramach projektu, w październiku br. zrealizowane zostaną m.in. 16- godzinne warsztaty dla wolontariuszy/wolontariuszek organizacji pozarządowych na wsiach i w małych miastach do 25 tys. mieszkańców (zapewniamy bezpłatny nocleg w Warszawie i wyżywienie), dotyczące jednego z wyzwań globalnych, jakim jest zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa na świecie. Uczestnicy/czki projektu opracują także w ich trakcie koncepcję realizacji 6 mikroprojektów (konkursy, warsztaty dla dzieci i wszelkie inne inicjatywy realizowane w ramach ogólnoeuropejskiego Tygodnia Edukacji Globalnej hasłem „Razem dla pokoju”), adresowanych do uczniów klas 1-3 wiejskich szkół podstawowych woj. mazowieckiego, na realizację których otrzymają mikrogranty w wysokości 300 zł. Po realizacji mikroprojektów zaplanowaliśmy spotkanie podsumowujące, podczas którego wypracowana zostanie także strategia dalszych działań Akademii Edukacji Globalnej, której działania chcemy w przyszłości kontynuować.

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej woj. mazowieckiego na terenach wiejskich lub w miastach do 25 tys. mieszkańców, lubisz pracę z dziećmi, interesują Cię wyzwania współczesnego świata, jesteś otwarty/otwarta na inne kultury i tradycje, chcesz tworzyć Akademię Edukacji Globalnej i wspólnie ją dalej rozwijać, to właśnie Ciebie zapraszamy!

Zgłoszenia przyjmujemy dn. 25.09. Prosimy o wypełnienie załączonego formularza i przesłanie go na adres: .

miejsce: Al. W.Reymonta 12a, 01-842 Warszawa, woj. mazowieckie
organizator: Fundacja na rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja
adres: Reymonta 12a, 01-842 Warszawa, woj. mazowieckie
tel.: 22 663 78 00, faks: 22 663 09 86
www: http://www.polskawies2000.pl 
źródło: Fundacja Na Rzecz Rozwoju Wsi "Polska Wieś 2000" im. Macieja Rataja
data publikacji: 2016-09-20
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!