Konkurs dotacyjny: Wolontariat jako forma aktywności społecznej seniorów wśród bezdomnych
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych pn. Wolontariat jako forma aktywności społecznej seniorów wśród bezdomnych. Oferty należy składać 22 września 2016 r.

Organizacja i przeprowadzenie zajęć aktywizujących osoby starsze i osoby bezdomne poprzez m.in.:
• wspólne zajęcia kulturalne, muzyczne, ruchowe i plastyczne;
• wspólne spotkania integrujące seniorów i osoby bezdomne - z udziałem atrakcyjnych dla nich osobami „mistrzami - ekspertami” - dotyczące wymiany doświadczeń życiowych,
• propagowanie idei uczestnictwa w kulturze oraz ułatwianie dostępu do informacji kulturalnej dzięki dostarczaniu seniorom i osobom bezdomnym ofert kulturalnych, informatorów oraz kalendarzy wydarzeń i organizowanie grupowych wyjść na ciekawe wydarzenia.

Stworzenie pisemnej koncepcji na podstawie analiz wspólnego działania aktywnych seniorów – absolwentów UTW, osób bezdomnych oraz innych grup działających wolontaryjnie na rzecz osób starszych korzystających ze wspólnych przestrzeni oraz propozycja sposobu funkcjonowania kompleksu pomieszczeń przy ul.Kołłataja 26a na rzecz "Seniorów dla Seniorów w Albertyńskim Centrum Wolontariatu Seniorów".

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

źródło: Urząd Miasta Wrocławia
data publikacji: 2016-09-06
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!