Dołącz do Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich!
autor(ka): Radosław Bednarski (RCWIP) (red. dolnoslaskie.ngo.pl)
Partnerstwo na rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” serdecznie zaprasza do zgłaszania kandydatur na Członka/kinię Kapituły Dolnośląskich Konkursów Wolontariackich organizowanych w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2016.

W tym roku po raz pierwszy oprócz Członków Kapituły zaproszonych przez Organizatora reprezentujących organizacje pozarządowe, instytucje publiczne oraz przedsiębiorstwa od lat współpracujące na rzecz rozwoju wolontariatu zapraszamy również osoby, które z własnej inicjatywy zechcą wziąć udział w pracach Kapituły.

Prace Kapituły polegać będą na wyborze laureatów następujących Konkursów:
1. Konkursy organizowane przez Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych:
a) Konkurs Dolnośląski/a Wolontariusz/ka Roku 2016, celem jest nagrodzenie najaktywniejszych wolontariuszy z województwa dolnośląskiego.
b) Dolnośląski/a Koordynator/ka Wolontariatu Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie koordynatorów pracujących z wolontariuszami w organizacjach i instytucjach na terenie województwa dolnośląskiego.
c) Dolnośląska Grupa Wolontariacka Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych grup wolontariackich z województwa dolnośląskiego.
d) Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego Roku 2016, którego celem jest nagrodzenie najaktywniejszych i najatrakcyjniejszych programów wolontariatu pracowniczego funkcjonujących w dolnośląskich przedsiębiorstwach, instytucjach i organizacjach.
e) Konkurs dziennikarski „Pozytywne Pióro 2016” organizowany po raz czwarty we współpracy z regionalnymi serwisami portalu organizacji pozarządowych www.ngo.pl: www.dolnoslaskie.ngo.pl oraz www.wroclaw.ngo.pl. Celem konkursu jest promocja ciekawych inicjatyw społecznych realizowanych na terenie województwa dolnośląskiego poprzez publikację tekstów tematycznych w serwisach regionalnych Portalu Organizacji Pozarządowych www.dolnoslaskie.ngo.pl i www.wroclaw.ngo.pl.
2. Konkursy organizowane przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”:
a) Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni konkurs, który pokaże, jak naprawdę wygląda wolontariat i pozwoli ujrzeć działanie na rzecz innych z różnych perspektyw.
b) Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni konkurs, którego przedmiotem powinny być prace literackie opisujące działania podejmowane przez wolontariuszy
c) Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” przeznaczony dla uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni, którzy radzą sobie dobrze zarówno w świecie realnym, pomagając innym, jak i w tym wirtualnym i przygotowanie strony internetowej nie stanowi dla nich trudności.

Kandydatem/tką na członka Kapituły może być każda osoba, dla której rozwój działalności społecznej i wolontariatu jest ważny. Wystarczy po zapoznaniu się z regulaminem funkcjonowania Kapituły wypełnić zgłoszenie i przesłać pocztą elektroniczną () lub tradycyjną (Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Biuro Regionalne w Wałbrzychu, ul. Matejki 6, 58-300 Wałbrzych). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 30 września 2016 r. Po otrzymaniu zgłoszenia skontaktujemy się w celu umówienia na indywidualną rozmowę.

Posiedzenie Kapituły odbędzie się w dniach 7-8 listopada 2016 r. we Wrocławiu.

Czynimy starania, aby członkowie Kapituły mieli zapewniony we Wrocławiu nocleg wraz z wyżywieniem podczas posiedzenia.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski
tel.: (74) 665 11 11
kom. 693 145 674
e-mail:


data publikacji: 2016-09-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!