Wystartowały konkursy o wolontariacie dla uczniów i studentów!
autor(ka): Radosław Bednarski (RCWIP) (red. dolnoslaskie.ngo.pl)
Wrocławskie Centrum Wolontariatu prowadzone przez Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo” z przyjemnością zaprasza do udziału w kolejnej edycji dolnośląskich konkursów o tematyce wolontariackiej. Celem przedsięwzięcia jest promowanie idei wolontariatu oraz propagowanie aktywności społecznej wśród uczniów dolnośląskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentów dolnośląskich uczelni wyższych.

Aby zgłosić swój udział należy przygotować i przesłać pracę konkursową na jeden z trzech następujących Konkursów:
- Dolnośląski Konkurs Fotograficzny „Wolontariat w Obiektywie” w postaci fotografii przedstawiających działania wolontariackie.
- Dolnośląski Konkurs Literacki „Wolontariat Piórem” w postaci prac literackich opisujących działania wolontariuszy.
- Dolnośląski Konkurs na Wolontariacką Stronę Internetową „Wolontariat w Sieci” w postaci stron internetowych opisujących działania wolontariuszy.

Wszelkie informacje i szczegóły Konkursu znajdują się w załączonych Regulaminach.

Kapituła konkursu, którą tworzyć będą osoby zaufania publicznego, dokona wyboru laureatów. Wszyscy nominowani zostaną zaproszeni na uroczystą Dolnośląską Galę Wolontariatu, która odbędzie się 10 grudnia 2016 r. w ramach organizowanego we Wrocławiu wspólnie z dolnośląskimi organizacjami pozarządowymi, instytucjami publicznymi oraz przedsiębiorstwami Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu.

Prace konkursowe należy składać w terminie od 1 września do 31 października 2016 r. na adres poczty elektronicznej: . W treści e-maila poza pracą konkursową należy przesłać skan wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszeniowego stanowiącego załącznik do niniejszego pisma.

Przed przesłaniem pracy konkursowej należy zapoznać się z Regulaminem właściwego Konkursu stanowiącym załącznik do niniejszego pisma.

Wszelkich informacji udziela:
Jacek Bednarek
Wrocławskie Centrum Wolontariatu
Stowarzyszenie „Żyj Kolorowo”
pl. Św. Macieja 5A, 50-244 Wrocław
tel. (71) 791 97 89
kom. 695 599 468

www.wolontariusz.org

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

źródło: inf. nadesłana do red. dolnoslaskie.ngo.pl
data publikacji: 2016-08-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!