Kraków. Rekrutacja do Akademii Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza
autor(ka): Julia Chojnacka
Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie zaprasza do bezpłatnego udziału w cyklu szkoleniowym Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza. Akademia adresowana jest do nauczycieli, pedagogów i pracowników oświaty oraz przedstawicieli instytucji prowadzących placówki szkolne z terenu województwa małopolskiego zainteresowanych rozwojem wolontariatu.

Udział w Akademii to nie tylko okazja do zdobycia wiedzy z zakresu prowadzenia Szkolnego Klubu Wolontariusza, to także możliwość wymiany doświadczeń i pomysłów z innymi koordynatorami wolontariatu.

Oferujemy:

Koszty przejazdu oraz ewentualnego noclegu uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.

Moduły tematyczne:

  1. „Organizacja i rozwój wolontariatu w szkole we współpracy ze środowiskiem lokalnym”
  2. „Rozwój kompetencji kluczowych uczniów poprzez szkolny wolontariat”
  3. „Praca metodą projektu w realizacji działań wolontariackich szkoły”

Terminy zajęć w ramach Akademii:

Szkolenia będą się odbywać w Krakowie.

Udział w Akademii jest bezpłatny. Uczestnik zobowiązuje się do udziału we wszystkich zaplanowanych szkoleniach.

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o przesłanie skanem wypełnionego i podpisanego odręcznie formularza zgłoszeniowego na adres mailowy do 15 września 2016 roku.

Szczegółowych informacji nt. Akademii Koordynatora udziela Julia Chojnacka tel. 883 427 830, e-mail: .

Rekrutacja:

Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone 28 września br.

Zapraszamy do udziału!

Akademia Koordynatora Szkolnego Klubu Wolontariusza została objęta Honorowym Patronatem Małopolskiego Kuratora Oświaty.

Działanie jest częścią projektu „Młodzież w działaniu – rozwój wolontariatu w małopolskich szkołach” realizowanego przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

organizator: Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Krakowie
adres: Krasickiego 18, 30-503 Kraków, woj. małopolskie
tel.: 603 332 868, www: http://www.wolontariat.org.pl/krakow 
źródło: RCW Kraków
data publikacji: 2016-08-29
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!