Łódź. Bezpłatne warsztaty dla wolontariuszy
autor(ka): Mariusz Kołodziejski
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza do udziału w programie szkoleniowym „Wolontariusz jako lokalny animator”, realizowanym w terminie 20 sierpnia - 23 września 2016 r. w Łodzi. Szkolenie współfinansowane jest ze środków Fundacji Transatlantyk Festival MikroGranty 2016. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Te warsztaty są dla Ciebie!

Cele programu szkoleniowego

Cykl szkoleniowy skierowany jest dla osób, które ukończyły szkolenie podstawowe z zakresu wolontariatu lub posiadają doświadczenie w wolontariacie, są aktywne i mają predyspozycje liderowania oraz animowania działań społecznych.

Dzięki wyposażeniu wolontariuszy w zagadnienia zw. z pracą w grupie, komunikacją, radzeniem sobie ze stresem oraz budowaniem prostych układów i zabaw tanecznych, nauczą się samodzielnej oprawy przedsięwzięć towarzyszącym kulturalno-artystycznym wydarzeniom w Łodzi. Ponadto, nabędą wiedzę nt. planowania i realizacji projektu wolontarystycznego oraz przygotują autorską inicjatywę, stanowiącą odpowiedź na zdiagnozowany problem lokalny (np. na rzecz Strefy Wielkomiejskiej). Program będzie się składał z 6-dwugodzinnych spotkań z trenerami szkoły „Project Salsa”, którzy nauczą wolontariuszy profesjonalnych działań animacyjnych; 4-ech dwugodzinnych zajęć z instruktorem w Stowarzyszeniu „Pomost”, który zaprezentuje podstawowe kroki i techniki taneczne; oraz 4-godzinnego warsztatu z coachem firmy „Prado”, który wyposaży społeczników w narzędzia służące realizacji działań metodą projektową.

Czas i miejsce zajęć

Program będzie realizowany w terminie 20.08. - 23.09.2016 r. na terenie miasta Łodzi (siedziba Stowarzyszenia „Pomost” oraz szkoły tańca „Project Salsa”).

Program obejmuje 24-godziną pracę z trenerami i instruktorami Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, zakończoną realizacją samodzielnego działania animacyjnego przez wolontariuszy.

W ramach warsztatów pokrywamy koszty trenerów, materiałów, poczęstunku podczas przerw kawowych.

Warunki uczestnictwa

W programie mogą uczestniczyć wolontariusze z terenu województwa łódzkiego, którzy prześlą wypełniony formularz zgłoszeniowy do dn. 19.08.2016 r. do p. Mariusza Kołodziejskiego na adres e-mail:

Liczba miejsc jest ograniczona – decyduje kolejność zgłoszeń oraz uzasadnienie udziału w programie szkoleniowym. Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach.

Projekt „Wolontariusz jako lokalny animator” współfinansowany jest w ramach Programu Współtworzenia Wydarzeń PGNiG Transatlantyk Festiwal w Łodzi – MikroGranty 2016 i realizowany w Partnerstwie z firmą Prado i szkołą tańca Project Salsa.

organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko"
adres: Próchnika 7, 90-408 Łódź, woj. łódzkie
tel.: 42 3070372, 513102508, e-mail: kontakt@centerko.org
www: http://www.wolontariat.org.pl/lodz 

data publikacji: 2016-08-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!