Wrocław, Polkowice. Warsztaty w projekcie "Wspieraj skutecznie! Zostań wolontariuszem"
autor(ka): Marta Cygan
Fundacja Eudajmonia rozpoczyna realizację projektu "Wspieraj skutecznie! Zostań wolontariuszem", współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany do 31 grudnia 2016 r. na terenie powiatów wrocławskiego, polkowickiego i m. Wrocławia. Celem projektu jest upowszechnienie idei wolontariatu realizowanego w formie wyspecjalizowanej asystentury na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Od maja 2016 r. rozpoczęliśmy realizację projektu ,,Wspieraj skutecznie! Zostań wolontariuszem”, współfinansowanego ze środków budżetu Samorządu Województwa Dolnośląskiego. Projekt będzie realizowany do 31.12.2016r. na terenie powiatów wrocławskiego, polkowickiego i m. Wrocławia.

Głównym celem projektu jest upowszechnienie idei wolontariatu realizowanego w formie wyspecjalizowanej asystentury na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Cel ten będziemy realizować poprzez:

  1. przeprowadzenie szkolenia (60 godz.) rozwijającego umiejętności osobiste i społeczne kandydatów na wolontariuszy-asystentów połączonego z bezpłatnymi praktykami dla kandydatów na wolontariuszy działających w środowisku osób z niepełnosprawnościami ;
  2. realizację warsztatów dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów propagujących wolontariat w formie wyspecjalizowanej asystentury jako okazji do rozwinięcia i nabycia nowych umiejętności osobistych i społecznych, które w przyszłości będzie można wykorzystać w pracy zawodowej;
  3. zwiększenie poziomu aktywności społecznej osób z niepełnosprawnościami przez udostępnienie bezpłatnej usługi asystenckiej świadczonej przez wolontariuszy przeszkolonych w ramach projektu.

Zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane wolontariatem do śledzenia naszej strony internetowej – już wkrótce informacje o rekrutacji na wolontariuszy – asystentów!

miejsce: Borówkowa 5a, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
organizator: Fundacja "Eudajmonia"
adres: Borówkowa 5A, 59-101 Polkowice, woj. dolnośląskie
tel.: 76 753 91 39, 881 476 976, www: http://www.eudajmonia.pl 

data publikacji: 2016-06-01
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!