Wolontariat na Start! Zostań wolontariuszem!
autor(ka): MM, red.lubin.ngo.pl
Projekt “Wolontariat na Start” jest realizowany przez Fundację Absolwentów UMCS we współpracy i przy finansowym wsparciu Miasta Lublin. Jest to kontynuacja działań na rzecz rozwoju wolontariatu sportowego, podjętych w ramach Akademii Wolontariatu Sportowego.

„Wolontariat na START” to nowa, lokalna inicjatywa, skierowana do wszystkich mieszkańców Miasta Lublin, a w szczególności do studentów oraz uczniów lubelskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Celem projektu jest promowanie pozytywnych postaw i zachowań w sporcie oraz podniesienie społecznej świadomości na temat wolontariatu sportowego i korzyści z niego wynikających, poprzez stworzenie najlepszego środowiska do rozwoju wolontariatu sportowego.

Projekt zakłada zbudowanie stałej grupy wolontariuszy współpracujących z Urzędem Miasta Lublin oraz z lubelskimi Klubami Sportowymi przy organizacji dużych imprez sportowych, w ramach istniejącego Centrum Wolontariatu Sportowego Miasta Lublin.

Więcej informacji o projekcie i zapisach na stronie http://wolontariatsportowy.com/lublin/

źródło: http://wolontariatsportowy.com/lublin/
data publikacji: 2016-05-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!