Konkurs na najlepsze projekty współpracy transgranicznej
autor(ka): MM, red.lubin.ngo.pl
Zapraszamy do zgłaszania projektów transgranicznych na Konkurs organizowany przy Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej 2016. Konkurs adresowany jest do wszystkich podmiotów bez ograniczeń formalno-prawnych, zarówno do instytucji kultury, organizacji pozarządowych, jak i nieformalnych grup twórczych, osób prywatnych, samorządów lokalnych, a także podmiotów gospodarczych, z krajów Unii Europejskiej oraz Partnerstwa Wschodniego.

Głównym celem Konkursu jest rozwijanie współpracy transgranicznej oraz wymiana dobrych praktyk i doświadczeń w zakresie inicjatyw projektowych realizowanych na obszarze Europy Wschodniej o charakterze rozwojowym. W konkursie zostanie przyznana jedna główna nagroda w każdej z siedmiu kategorii (dobre rządzenie, społeczeństwo obywatelskie, kultura, turystyka, edukacja, ochrona środowiska, dziedzictwo) oraz wyróżnienia. Nagrodzone projekty będą prezentowane podczas Kongresu, jak też zostaną opublikowane w folderze promocyjnym.

Zgłoszenia na Konkurs należy dokonać poprzez formularz umieszczony na stronie http://kongres.lublin.eu/formularz-konkursowy

Termin wysyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2016 r.

Konkurs nie przewiduje wsparcia finansowego.

źródło: lublin.eu
data publikacji: 2016-05-05
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!