Łódź. Działalność szkoleniowa RCW "Centerko"
autor(ka): Mariusz Kołodziejski
Chcesz poszerzyć swoją wiedzę i doświadczenie? Skorzystaj ze szkoleń Regionalnego Centrum Wolontariatu "Centerko" w Łodzi! Udział w zajęciach jest płatny.

PO CO SZKOLIMY?

Naszym celem jest rozwój profesjonalnego wolontariatu poprzez wzmacnianie kompetencji zarówno wolontariuszy, jak i osób nimi zarządzających. Dbamy o to, by każdy kto chce wdrożyć program wolontarystyczny w swojej instytucji/organizacji/placówce uzyskał solidną wiedzę, poznał sprawdzone metody i skuteczne praktyki zarządzania, nabył konkretne umiejętności. Wolontariuszom proponujemy ścieżkę rozwoju własnego potencjału. Robimy to od lat. Robimy to dobrze. Robimy to z pasją.

KOGO SZKOLIMY?

Szkolenia dedykujemy wszystkim podmiotom pożytku publicznego uprawnionym do korzystania ze wsparcia wolontariuszy min. administracja rządowa i samorządowa, ośrodki pomocy społecznej i ośrodki zdrowia, organizacje pozarządowe, spółdzielnie socjalne. Posiadamy ofertę szkoleniową dla podmiotów sektora komercyjnego zainteresowanego implementacją programów społecznej odpowiedzialności biznesu poprzez wolontariat pracowniczy. Nasze szkolenia adresujemy do liderów, menadżerów, koordynatorów. Niezmiennie poszerzamy swoje menu edukacyjne dla wolontariuszy pragnących wzmacniać swoje zasoby i pracować nad lukami kompetencyjnymi. Szkolenia organizujemy w formie otwartej oraz dla zamkniętych grup na terenie województwa łódzkiego.

W JAKIM ZAKRESIE?

Szkolenia standardowe:

Pakiet autorski (to obszar, który ciągle rozwijamy wprowadzając kolejne inicjatywy):

Jeśli nie znaleźli Państwo interesującej dla siebie propozycji prosimy o kontakt. Przygotujemy ofertę specjalnie dedykowaną dla Państwa.

NA JAKICH ZASADACH ?

Nasz harmonogram zakłada systematyczną realizację szkoleń z zakresu zarządzania wolontariatem oraz rozpoczynania działalności społecznej. Inne szkolenia, warsztaty, spotkania edukacyjne przygotowujemy zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez klienta.

W celu ustalenia warunków realizacji szkolenia należy zgłosić się do Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, Łódź ul. Próchnika 7 (p.I), tel 513 102 508, 42 307 03 72, mail:

NASZE WARTOŚCI SZKOLENIOWE

Opieramy je na wieloletnim doświadczeniu prowadzenia pośrednictwa i poradnictwa z zakresu wolontariatu. Wdrażamy standardy szkoleniowe wypracowane przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu i wciąż wzbogacamy naszą ofertę szkoleniową o pakiety autorskie. Współpracujemy z najlepszymi trenerami i praktykami w swojej dziedzinie. Naszą inspirację i motywację stanowią: Rozwój, Pasja, Wiarygodność.

Szczegółowa oferta na stronie: http://wolontariat.org.pl/lodz/szkolenia/

miejsce: woj. łódzkie
organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu "Centerko"
adres: Próchnika 7, 90-408 Łódź, woj. łódzkie
tel.: 42 3070372, 513102508, e-mail: kontakt@centerko.org
www: http://www.wolontariat.org.pl/lodz 

data publikacji: 2016-04-13
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!