Łódź. Bezpłatne szkolenie koordynatorów wolontariatu
autor(ka): Magdalena Korczyk - Waszak
Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza na szkolenie „Zarządzanie wolontariatem”, które odbędzie się w dniach 13-14 kwietnia 2016 w Łodzi. Szkolenie realizowane jest dzięki finansowaniu ze środków Urzędu Miasta Łodzi, w ramach projektu "Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi". Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Szkolenie dedykowane jest liderom, koordynatorom łódzkich organizacji i instytucji, zainteresowanych prowadzeniem programów wolontarystycznych i współpracą z wolontariuszami. Szkolenie ma na celu w pełni wykorzystać potencjał koordynatorów pracy wolontarystycznej, wyposażyć ich w dodatkową wiedzę, podnosić efektywność poprzez rozwój umiejętności zarządzania innymi. Warsztat inspiruje do rozwoju programów wolontarystycznych w organizacji oraz do budowania postawy profesjonalnego i zaangażowanego menadżera wolontariatu.

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA

Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą:

CZAS I MIEJSCE ZAJĘĆ

Szkolenie obejmuje 16 godzin i zaplanowane jest w dwudniowej sesji w dniach 13-14 kwietnia 2016 r., w godz. 9.00-17.00. Zajęcia odbywają się w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko”, przy ul. Próchnika 7 (I piętro) w Łodzi.

WARUNKI UCZESTNICTWA

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego do dnia 08.04.2016 r. na adres:

Liczba miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy opis szkolenia i formularz zgłoszeniowy w załącznikach

Zadanie "Promocja i organizacja wolontariatu w mieście Łodzi"- Łódzkie Centrum Wolontariatu jest realizowane dzięki dofinasowaniu z budżetu Miasta Łodzi

miejsce: ul. Próchnika 7 Ip., 90-408 Łódź, woj. łódzkie
organizator: Regionalne Centrum Wolontariatu "CENTERKO"
adres: ul. Próchnika 7 Ip., 90-408 Łódź, woj. łódzkie
tel.: 502150675, e-mail: magda@centerko.org
www: http://www.wolontariat.org.pl/lodz 

data publikacji: 2016-03-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!