Wyniki oceny ofert na opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Lublinie
autor(ka): MM, red.lublin.ngo.pl
Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin podaje do wiadomości wykaz ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wyniki oceny formalnej i merytorycznej ofert.

Dotyczy zadania Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin.

Z wykazem złożonych ofert oraz wynikami konkursu można zapoznać się na stronie lublin.eu TUTAJ.

źródło: lublin.eu
data publikacji: 2016-02-22
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!