Konkurs ofert na realizację zadania: Wolontariat na START!
autor(ka): MM, lublin.ngo.pl
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w I półroczu 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej:„Wolontariat na START! – opracowanie i wdrożenie programu rozwoju wolontariatu sportowego w Mieście Lublin”. Termin składania ofert upływa 12 lutego 2016 r.

Na realizację zadania publicznego wskazanego w pkt I. przeznaczono środki w wysokości: 120.000,00 zł. Zadanie realizowane będzie w okresie od 20 lutego 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. Termin składania ofert upływa 12 lutego 2016 r. o godzinie 15.30.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44, telefonicznie pod numerem telefonu 81 466 38 00.

Szczegółowe informacje na stronie lublin.eu

źródło: lublin.eu
data publikacji: 2016-01-27
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!